Pulsen ger pikar


En emp-puls skapar väldigt höga spänningsspikar på alla inkommande ledningar. Filterskåpen innehåller därför både överspänningsskydd (varistorer), genomföringskondensdatorer och olika typer av ferritringar, avsedda att kapa de stora spänningstopparna och begränsa frekvensområdet på det som blir kvar.

Optiska fibrer kan inte själva leda emp-strömmar, men måste tas in genom vågfällor – alltså hål som är mindre än en våglängd. Jämför med gallret i luckan på en mikrovågsugn. Ugnen sänder med 2,4 gigahertz, 12,5 cm våglängd. Väldigt lite strålning läcker genom de millimeterstora hålen i gallret.

Emp-säkra dörrar är av metall med kontaktfjädrar längs kanterna så att en stängd dörr ska bli absolut radiotät.

Undertecknad, som är gammal EMI-tekniker, gick runt hallen och klämde på alla detaljer och kan bara konstatera att de här killarna kan sin sak. Hallen är ett skolboksjobb.

Det finns även likheter med vanliga datorhallar. Dörrarna är utrustade med helt vanliga inpasseringssystem som hanteras av en extern bevakningsfirma. Dörrarna i gatunivå är klassade enligt helt vanliga säkerhetsklasser. Eftersom man är under jord och inne i en metallburk repeteras mobiltelefonnätet in för att tekniker ska kunna arbeta och kommunicera normalt.

Hallen är dessutom miljövänlig. Den mesta av överskottsvärmen skänks till Östra Reals gymnasium som ligger bekvämt 15 meter rakt upp, där den värmeväxlas bort. Restvärmen pumpas ned i hål i berget, som fungerar som köldlager, så kallad bergkyla. När vattnet kommer upp ur berget håller det tio grader och återmatas in i luftkylarna.

Hallen värmer skola


Anledningen till att man vill att skolan först ska ta en del av värmen är att man inte vill pumpa ned för varmt vatten i berget och efter ett tag ladda det med värme. Då får man bergvärme i stället. Mängden energin som matas ut motsvarar två till tre miljoner kronor per år som kommer Östra Real till godo.

Brandskyddet är intressant i och med att det knappast finns alls i hallen. Det är inte mycket där som kan brinna. Allting är berg och stålplåt. Handbrandsläckare ska vara tillräckligt. Kring reservgeneratorn finns dock helt vanlig sprinkler, eftersom det finns nog med diesel för tre dagars drift där. Givetvis finns gängse brandlarm som går direkt till räddningstjänsten.

Emp-säkring i alla ära, men hur kommer man fram med kablaget på ett sätt som motsvarar denna säkerhet? Det är en illa dold hemlighet att det finns ett väldigt ledningstunnelnät under Stockholm där Birka Energi har sina fjärrvärmerör. Det finns till och med en smalspårig järnväg som sträcker sig genom tunnlarna från Östermalm till Kungsholmen. Sanningen är att Stockholm ser ut som en schweizerost inunder. Mängden tunnlar för tele, elkraft, tunnelbana, fjärrvärme, vatten och avlopp samt olika servicetunnlar till alla dessa, är enorm. Det är möjligt att gå från ena änden av staden till den andra utan att någonsin behöva komma upp på marken.

"Det är en illa dold
hemlighet att det finns ett
väldigt ledningstunnelnät
under Stockholm."

Vi får förmoda att Stokab använder sig av detta tunnelnät när de lägger ut sina fibrer. Därom är de dock tysta som muren, av förklarliga skäl.

Många företag som är operatörer i Stokabs nät köper svartfiber och säljer sina tjänster till konsumenter. Nätet sträcker sig från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder, och dessutom till Gotland och flera öar i Stockholms skärgård. Stokabs nät Mälarringen omfattar också anslutningar till stadsnäten i intilliggande städer. Hela Stokabs nät motsvarar 30 varv runt jorden med 1,2 miljoner fiberkilometer, 300 korskopplingspunkter, 6 000 anslutningspunkter med anslutning till drygt 100 000 hushåll.

Klicka för större bild

Nätet finns i luckorna


Företaget är också med vid alla nybyggnationer. Där drar man in en fiber i källaren och sätter upp en anslutningsdosa. Skulle man dessutom vilja ha en fiberanslutning mitt ute på gatan för ett evenemang går det också att ordna. Stokab har en gjutjärnslucka på nästan varenda stadsgata, under vilken det finns en fiberslinga som man kan skarva in sig på. De stora tv-bolagen har till exempel mer eller mindre skrotat sina ob-bussar med satellitanslutning och förlitar sig på att det finns fiber i gatan utmed till exempel kortegevägar, maratonlopp och gatufester. En hd-kamera matar nästan ut en gigabit per sekund i broadcastkvalitet, och det går ändå inte att få per satellit.

Under prinsessbröllopet hade SVT 60 kameror och TV4 40 stycken – det var gyllene tider för Stokab.

"Skulle vi drabbas av den stora bomben är det i varje fall inte den här hallens fel om du inte får svarston i luren efteråt"

Man kan som avslutning bara konstatera att det ska mycket till innan knutpunkt Östra Real äventyras. Terrorister kommer att ha svårt att spränga stället, urban explorers har väldigt liten chans att ta sig in, och skulle vi drabbas av den stora bomben är det i varje fall inte den här hallens fel om du inte får svarston i luren efteråt.

Så går du vidare


Sida 3 / 3

Innehållsförteckning