Diskussioner har pågått om Google bryter mot gpl i Android. Android startas på en Linuxkärna som är licensierad under den restriktiva gpl2 men det mesta av operativsystemet är licenserat under den mer fria Apache-licensen. Apache-licensen gör det möjligt för utvecklare att skriva kommersiella program till Android utan att för den skull själva behöva öppna upp koden.

Juridikprofessorn Raymond Nimmer är en av dem som tror att Google begår licensbrott på grund av det sätt Androids mjukvara är länkat till Linuxkärnan. Skulle det vara så kan ett viktigt länkbibliotek, "bionic library", tvingas bytas ut mot biblioteket glibc.

Enligt Nimmer använder Google ett skript för att "tvätta" Linuxfiler på kommentarer och viss kod. Nimmer hävdar att Google sedan lägger till kommentarer som säger att de resulterande filerna inte innehåller något upphovsrättsskyddat material från Linux.

Nimmer är osäker på om Google bryter mot gpl men berättar att problemet handlar om var man ska dra gränslinjen för när ett mjukvarubaserat program blir baserat på ett annat program.

Nimmer får medhåll av Edward Naughton, partner i advokatfirman Brown Rudnick som också riktar hård kritik mot Googles kopierande av Linuxfiler:

"Google har kopierat hundratals filer av Linuxkod som aldrig var menad att användas av applikationsutvecklare" skriver Naughton i ett inlägg i tidskriften Huffington Post.

Googles intention med biblioteket bionic var att kringgå restriktionerna hos gpl men Naughton säger att han har "stora tvivel" om Googles sätt att lösa det på är förenligt med USAs lagar för upphovsrätt.

"Om någon stämmer och Google fälls så kan många Android-utvecklare och mobiltelefonstillverkare bedömas som att de strider mot USAs upphovsrättslagar" säger Naughton.

En annan expert på legala frågor inom öppen källkod, Florian Mueller skriver att stängda komponenter och program som Angry Birds och Adobes Flashplayer skulle tvingas släppas under gpl - helt i strid mot hur Google har byggt upp deras ekosystem kring Android idag alltså.