Via sajten Salesforce.com kan du bygga en egenutvecklad databasdriven webbapplikation som du kan publicera och göra tillgänglig dina kollegor. Vi guidar dig igenom processen!

Första steget är att skapa ett gratiskonto hos Salesforce. Det tar inte mer än några minuter och efter du fått bekräftelsen via epost kan du komma igång att bygga. Svenska finns bland språken och kan vara vettigt, även om utvecklaren troligtvis föredrar engelska eftersom de engelska formuleringarna ofta är tydligare än de svenska.

Tre grundläggande delar
Ett program består av tre grundbultar: objekt, egendefinierade fält och flikar.

  • Objekten fungerar som databastabeller.
  • Egendefinierade fält fungerar som variabler i din tabell
  • Flikar fungerar som ren kosmetika för att något ska synas på skärmen.

I den här guiden kommer vi bygga ett testprogram för att simulera nya artiklar som vi vill publicera på vår hemsida. Det räcker alltså med ett objekt "artikel" med variablerna "rubrik", "text", "ingress" och "publiceringsdatum".