Steg 1 - skapa objekt

Att bygga en applikation är enkelt. Börja med att gå in i menyn till vänster under "skapa" och välj "Objekt". En lista på alla lagrade objekt som tillhör din användare kommer visas upp. Klicka på knappen för att skapa ett "Nytt eget objekt". Klicka i alternativen "Tillåt rapporter", "Tillåt aktiviteter" och "Spåra fälthistorik". Längst ned hittar du alternativet "Starta guiden Ny egen flik när det här egna objektet har sparats". Gå vidare.