Steg 2 - Skapa en flik

Nästa steg är att skapa en flik där användarna kan interagera med ditt objekt. Skapa en flik, välj ditt objekt och ett passande flikformat och gå vidare. I sista steget talar du om vilka program som ska använda fliken. Här kan du kryssa bort alla flikar. Vi ska snart skapa ett eget program där fliken finns med.

I nästa bild talar du om vilka användare som ska kunna se fliken i Salesforce ovankant. Ingen anledning att ändra på standardalternativen vid den här tidpunkten.

I efterhand går vi sedan in på vårt objekt för att lägga till egendefinierade fält. Märk att du ska inte trycka på "Redigera" utan direkt på objektnamnet för att komma till rätt vy. Rulla ner till "Egna fält och relationer".

Under vyn för objektet lägger vi till våra egendefinierade fält. För vårt program "TechWorld" behöver vi två mindre textfält för rubrik och ingress. För artikeltexten väljer vi "rich" text med stöd för upp till 32 000 tecken. Så länge vi behöver lägga till fler fält klickar vi på "Spara och ny". För korrekt inmatning kan varje textfält skyddas av ett reguljärt uttryck. Exempelvis om vi vill att vår användare ska mata in en epostadress och att det texten är en korrekt epostadress.