En Android-baserad mobiltelefon har oftast inte alla programvaror som behövs för mobilt kontorsjobb förinstallerade. Av det skälet kan det därför vara värt att komplettera med Office-liknande programvaror för effektivt dokumentarbete i fält. En guide som täcker in fyra sådana programsviter har sammanställts av JR Raphael för IDG-kollegan Infoworld.

I tre ronder granskas fyra mobila officepaket med en vinnar för varje del. Ronderna består av de klassiska områdena: Ordbehandling, Kalkylblad och Presentationer.

De mobila officepaketen som granskas är:

  • DataViz Documents to Go
  • Mobisystems Officesuite Professional
  • Thinkfree Office Mobile
  • Quickoffice Connect Mobile Suite

De tre förstnämnda kostar 100 kronor vardera, medan den sista programsviten betingar ett pris på 66 kronor. Länkar till apparna hittar du i slutet på artikeln.