datacenter
Det finns flera knep att ta till för att sänka energiförbrukningen i datacentren.

Datacentren kämpar ständigt med att bolla växande behov och kapacitet med begränsade utrymmen och snäv budget. Mel Beckman på vår amerikanska systertidning InfoWorld har sammanställt en lista med åtta punkter som ska resultera i bättre ekonomi.

Power usage effectiveness, pue, används ofta för att mäta effektiviteten i datacentret. Mätvärdet jämför anläggningens totala energiförbrukning (inklusive kylning) med den energi som faktiskt kommer servern till användning. Ett perfekt energieffektiv datacenter skulle motsvara idealvärdet på 1,0 pue.

Åtgärderna på kommande sidor lovar inte alltid att förbättra pue-värdet. Snarare väntas det märkas på elräkningen i slutet av månaden, vilket för de flesta företag är vad som räknas i slutändan. 

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning