Per Hellqvist
– Tidigare jobbade många företag medstandardisering men i framtiden blir det att tänka om. Folk vill ha sina prylar även på jobbet, menar Per Hellqvist på Symantec.

På senare tid har strider mellan de anställda och it-avdelningen om vilka mobiler som får användas på arbetsplatsen rasat på många företag. Trenden brukar kallas consumerization of it – de anställda vill helt enkelt använda den hårdvara de trivs bäst med. Samtidigt måste it-avdelningen försöka hålla företagsnätet säkert.

– Det värsta som finns ur säkerhetssynpunkt är privat utrustning på jobbet. Men det är något som företagen måste anpassa sig till, så att personalen trivs. Det är inte prylen utan informationen som är viktig, menar Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec.

Allt i samma nalle
Lösningen som ska sprida ett lugn bland lägren kommer i år – en virtualiseringsplattform som ger parallella operativsystem på samma telefon. VMware Mobile Virtualization Platform separerar en privat instans från en jobbinstans och kan ha två olika telefonnummer, antingen med dubbla sim-kort eller med företagssamtalen kopplade över ip-nätet. Den privata delen ansluter till internet via 3g.

Vmware mobil virtualisering
Med ett hypervisor i botten kan flera gästoperativsystem köras parallellt i samma mobil. Företagsmiljön hålls helt separerad från den privata, inklusive olika telefonnummer. Illustration: Jonas Englund

It-administratören kan även välja vilka delar av hårdvaran som får anropas av operativsystemet.

– Det här är definitivt efterfrågat på företagen. Användarna kan välja telefon efter egen smak och hantering blir enklare för it-avdelningen med en enda avbild att sköta oavsett telefonmodell, berättar Fredrik Rynger, områdesansvarig på VMware.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning