Drizzle

Drizzle

Kontakt: drizzle.org
Licens: GPL och BSD.
Förkompilerade paket: Inga.
Utvecklat i: C++.


Drizzle började som en avknoppning från My SQL, och har alltså samma grundläggande struktur och samma grund av breda möjligheter. Däremot har den inte inkluderat de mer avancerade funktioner som dykt upp i senare versioner av My SQL. Drizzle är nämligen speciellt framtagen för att fungera bra för stora webbapplikationer och för moln. Därför lägger Drizzle-utvecklarna stor tonvikt på att optimera minneshantering och möjligheterna till parallella transaktioner. Numera har man också skrivit om mycket av den kod man knoppade av från.

Tanken är att Drizzle skall fungera som bäst som del av molnens infrastruktur. Den innehåller inga lagrade procedurer eller andra möjligheter att stoppa in logik i själva databasen, utan ska hantera data och ingenting annat, men göra det effektivt. På så sätt har Drizzle klara likheter medSQLite, men medanSQLite är till för att byggas in i system är Drizzle tvärtom till för att fungera som fristående server som många olika klienter kan tala med över nätverket.

Drizzle är en specialiserad databasmotor och betraktas som sådan, det vill säga en databasmotor för dem som vet vad de är ute efter. Den inställningen speglas även i att man åtminstone hittills inte har brytt sig om att göra några färdiga paket för olika operativsystem utan låter hågade användare ladda ned en klassisk ”tarball”.