Avamar nu kompis med EMCs Data Domain-backupservrar.

Tillverkaren EMC har uppgraderat sin deduplicerande och säkerhetskopierande mjukvara Avamar, som i version 6.0 nu kan administrera tillverkarens diskarrayer för central backup.Via Avamar ska det därmed gå att administrera alla Data-Domain-enheter via ett och samma gränssnitt.

Genom Vmwares Vstorage-applikationsgränssnitt (api) kan backup-mjukvaran även utföra centraliserad säkerhetskopiering av virtuella maskiner utan att backup-processer behöver körs på varje enskild maskin, något som uppges spara datorresurser.

Nytt i version 6 är också spårandet av ändrade datablock, som håller reda på inkrementella ändringar för enskilda block i kopierade filer. Detta i syfte att spara på serverbelastande arbete och endast återställa den data som faktiskt ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen. Enligt EMC ska detta väsentligt skynda på återskapandet av data vid haverier eller problem.

Backup på image-nivå är också nytt och utnyttjar en funktion för så kallade virtuella proxy-servrar . Enigt tillverkaren skapar proxy-nivån ett abstraktionslager mellan virtuella maskiner och de backup-servrar som ska skydda dem, vilket i sin tur innebär att servrarna kan konfigureras som slags enhetlig resurspool för enklare hantering.

Prestandauppgifter för hur snabbt och effektivt mjukvaran jobbar med Data Domain-enheter saknas dock. Integrationen hanteras i vilket fall via en mjukvarukomponent kallad EMC Data Domain Boost, som är inbyggd i Avama-klienter baserat på licens, uppger EMC. Avamar 6.0 finns tillgänglig nu