När krafterna tar slut
Från början lämnade rtg:erna 420 watt vid 30 volt men i dag, 33 år senare har uteffekten sjunkit till 315 watt. Allt eftersom tillänglig effekt minskar måste man stänga av olika instrument. Kamerorna, pls och pra är redan avstängda, tillsammans med scanplattformen och uvs-experimentet. Bandspelaren kommer att stängas av år 2015 eftersom dess data inte längre kan tas emot på jorden. Gyrona åker 2015–2016 och övriga instrument börjas avvecklas år 2020. Efter 2025 kan rtg inte längre strömförsörja något instrument. När uteffekten kryper under cirka 220 watt räcker inte strömmen till att hålla igång något instrument och då kan Voyager anses vara död.

Montage av bilder tagna av Voyager
Ett montage av bilder tagna av Voyager visar alla planeter de båda sonderna dokumenterade. Den största mängden vetenskapliga data som Voyager samlat in har aldrig kommit allmänheten till del.

Men de fantastiska bilderna vi fått är nog för att blända, och uppgifter om hur mycket en mikrovågs-stråle böjs av i Jupiters atmosfär eller hur mycket en månes yta polariserar solljuset är knappast stoff för Illustrerad Vetenskap. Icke desto mindre säger siffrorna massor om planeters, månars och vulkaners beskaffenhet. De finns tillgängliga för alla att ladda ned, och vissa databaser fylls fortfarande på.

En annan faktor som är avgörande för Voyagers frånfälle är när vi inte längre kan uppfatta dess radiosändning. Upplänken är på 16 bit per sekund (sexton bit per sekund!) medan nedlänken är på 140 bit per sekund som minst. När bandbredden på grund av avståndet blir så liten att Nasas mottagare inte längre klarar av att höra en bandbredd på 140 bit per sekund måste vi säga adjö. Ett långsamt farväl alltså, från en trogen tjänare.

Läs mer, länkar:
  • Nasa JPL:s Voyager-webbplats: voyager.jpl.nasa.gov
  • Mera om alla instrument: voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/instruments.html
  • Allt om den gyllene skivan: tinytw.se/nasavoyager
  • Nasas Voyagersidor: tinytw.se/nasavoyager
  • En fantastiskt bra detaljbeskrivning: tinytw.se/voyager
  • Jörgen Städjes tidigare artiklar om Voyagerbilder: tinytw.se/jupiter, tinytw.se/saturnus, tinytw.se/uranus och tinytw.se/neptunus