I datacenter över hela världen hanterar Google enorma mängder information för sina kunder. Informationen måste naturligtvis skyddas från obehöriga, något som Google visar hur de gör via en nysläppt video.

Främst behandlar videon fysisk säkerhet runt anläggningen i South Carolina, så som biometriska avläsare och fysisk åtkomst till anläggningen. Vi kan även se en skymt av företagets bandlagringssystem för återställning samt se hur företaget tar hand om hårddiskar som inte längre anses användbara.

Google nämner även videoövervakning, redundans och brandskydd. De påpekar även att de har ytterligare säkerhetslösningar som de håller hemliga.