Forskare i Frankrike har utvecklat metoder för att effektivisera mängden data som ryms på det magnetmedia som finns i traditionella hårddiskar. Detta genom att klyva de datalagrande magnetpartiklarna och stapla dem på varandra för att skapa ett slags ”3d-torn”.

Forskarlaget har nyligen publicerat sina upptäckter i institutet American Institute of Physics vetenskapsjournal Journal of Applied Physics, där delar av principerna förklaras.

Vår ansats bygger på att använda bit-mönstrad media, som konstrueras ur arrayer av fysiskt separerade magnetiska nanopunkter där varje punkt representerar en databit. Det är möjligt att utöka det mediets lagringstäthet med flera databitar per punkt genom att bygga magnetiska lager och därigenom få en flernivålagrande magnetisk inspelningsenhet, förklarar Jerome Moritz, forskare på Spintec i Grenoble

Mikroskopbild

Två mikroskoptekniker visar principerna i bilden ovan. Det bit-mönstrade lagringsmediet syns till vänster. Till höger syns avbilder av mediet via magnetavläsning, där två partiklar per lagringspunkt ger möjlighet till olika mönster och avläsning av två lager. Detta öppnar enligt forskarna för mönsterkonfigurationer där mer än en databit kan lagras per lagringspunkt. Längst till höger syns de olika arrangemangen som representerar ettor och nollor. (bildkälla: Jerome Moritz).

Med dagens teknik är den maximala datatätheten cirka 500 gigabit per kvadrattum. Genom att lagra fler än en databit per punkt kan lagringstätheten förbättrats till att överstiga en terabit per kvadrattum, det vill säga minst det dubbla per disk jämfört med idag.