Forskare vid universiteten University of Southern California och National University of Science and Technology (NUST) i Pakistan har utarbetat en lagringsmetod som döljer data från nyfikna ögon genom att utnyttja diskfragmentering i klustrade filsystem.

Kryperad data på hårddiskar är lätt att upptäcka och ägaren av innehållet kan därför tvingas via lagen eller andra medel att uppge dekrypteringsnycklarna. Detta är en grundläggande svaghet med kryptering, menar forskarna som i ett vetenskapligt dokument beskriver en alternativ metod för att dölja data från obehöriga.

Det forskarna föreslår är att känslig information istället lagras på ett speciellt sätt i små fragment om 24-bitar på en halvtom hårddisk. Genom detta kan den kompletta informationen inte bara lagras på ett svårupptäckt sätt, alla fragment ligger dessutom fullt synliga och ser ut att vara resultatet av en vanlig diskfragmentering.

Den datadöljande algoritmen skapas via fat 32-formaterade hårddiskar och utnyttjar operativsystemens gruppering av sammanhängande sektorer på disken. Dessa sektorer skapar de kluster som i sin tur kan innehålla dold data, uppger forskarna. Metoden fungerar så länge det finns oallokerade kluster tillgängliga.

Forskningsrapporten finns att läsa i sin helhet på Sciencedirect (se länk nedan).