6. Sätt en versionsgräns. Någonstans måste gränsen dras för att det ska finnas en rimlig chans att hantera alla versioner. Enligt Christian Kane bör inget äldre än Android 2.2 tillåtas.
7. Integrera och säkra e-post. Många låter det inbyggda Gmail hantera också jobbmejlen, men Exchange-stödet är dåligt. Touchdown ger bättre stöd och betydligt högre säkerhet.
8. Förbättra informationshanteringen. Vissa Outlook-funktioner saknas i Android, vilket kan lappas av tilläggsprogram som Dejaoffice, så som anteckningar, färgkodade händelser och länkade kontakter.
9. Rulla ut mobil virtualisering. Så kallad partitionering används av många appar för att skydda informationen från insyn, vilket dock fortfarande kräver bollande av personlig och professionell information. Med virtualiserade avbilder kan du i stället köra en instans för företaget och en för privat bruk. (läs mer här: Privat mobil på jobbet - aldrig mer ett problem)
10. Optimera inmatningen. Avsaknaden av fysiska tangentbord är ett vanligt klagomål från företagshåll, men det finns gott om hjälpmedel som förenklar inmatningen. Förutom bättre tangentbordsappar finns röststyrning som på sikt även bör fungera bra på svenska.Särskilda appar för specifika arbetsuppgifter kan också minska mängden nödvändiga inmatningar, exempelvis Google Goggles som kan fotografera ett visitkort och automatiskt lägga in kontaktuppgifter i adressboken.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning