nätverk ipv6
Med utökad support och nya tjänster hoppas Opendns att det ska bli enklare för användarna att växla över till ipv6.

Opendns säger sig vara den första rekursiva dns-tjänsten i världen att erbjuda gratis så kallad production grade-support för ipv6. Samtidigt släpper de också en sandlådetjänst för den som vill experimentera med migrationen.

- Testplattformen är en tjänst för internet som helhet, för att underlätta en global övergång från ipv4 till ipv6, säger Opendns vd David Ulevitch i ett uttalande.

Initiativet sker med anledning av 24-timmarstestet World ipv6 Day som sker den 8 juni, till vilket mer än 160 organisationer anmält sitt deltagande. Genom att använda Opendns ipv6-tjänster kan de över 20 miljoner användarna användarna nå webbplatser som endast fungerar med ipv6. Sådana webbplatser är dock i dagsläget ytterst få till antalet.

Ipv6-adresserna till Opendns ipv6 dns-sandlåda är som följer:
2620:0:ccc::2
2620:0:ccd::2