Windows 7 är inte byggt för virtuella miljöer. I framtiden kanske vi får se virtualiserade klienter, men än så länge är operativsystemen anpassade till en fysisk värld och vi måste därför själva se till att de är optimerade och inte slösar med gemensamma resurser.

Tipsen i den här artikeln är tänkt som en början för dig som själv vill bygga en perfekt klient. Vi hoppas att det kan ge din vdi-miljö (virtual desktop infrastructure) en bra start.

Windows 7

Du måste optimera
Så länge Windows 7 ska användas på lokala klienter är det inte lika kritiskt att man optimerar operativsystemet. Även om vissa av råden vi kommer att ge här också kan tillämpas på och ge fördelar för fysiska klienter är det mycket viktigare att man optimerar det os som ska användas i en vdi-lösning.

Anledningen till det är att en virtuell klient delar exekveringsmiljö med många andra klienter och troligen också servrar, eftersom de alla körs i ett kluster av fysiska servrar som använder någon form av virtualiseringsprodukt, till exempel Vsphere, Hyper-V eller Xen Server. Eftersom många klienter delar på resurser som arbetsminne, lagringsyta, nätverksförbindelser och processorkraft är det förstås av högsta vikt att ingen klient använder några resurser i onödan.

Oavsett vilken produkt man använder för sin vdi-lösning finns det en hel del saker som bör justeras i den mall som ligger till grund för alla användarnas vdi-klienter. Vi ska här titta på några av de viktigaste åtgärderna som bör vidtas för att optimera en Windows 7-installation. Vissa av dem är endast tillämpliga när man utnyttjar vdi-produkternas funktion som gör att en klient ständigt återställs till ett känt läge vid utloggning, till exempel rådet att stänga av Windows Update.Windows Update är en av de tjänster som du bör inaktivera om du arbetar med dynamiska mallar.

Det är å andra sidan inte någon god idé om man använder mer statiska vdi-klienter, där användaren ständigt återkommer till samma vdi-klient som ligger orörd mellan samtliga avloggningar. Du måste förstås alltid själv tänka igenom vilka optimeringar som är tillämpliga i just ditt fall. Förändringar i optimeringsgraden är lätta att genomföra genom att bara skapa en ny grundmall.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning