Internet är en bubblande kittel av information - och desinformation. Problemet för många publika forum är att den stora mängden av icke konstruktiva kommentarer och "näthatare" tenderar att dränka de som faktiskt har någonting att tillföra diskussionen.

Nu ska Mozilla Foundation ta tag i problemet och utlyser en tävling med namnet "Efter kommentarstrådar" (Beyond Comment Threads)

"Hur ska vi få en mer konstruktiv diskussion på en högre nivå? Hur kan nyhetsorganisationer få bättre information ur bruset?" frågar sig Mozilla.

"Målet är att få världens smartaste hackare, designers och teknologikunniga journalister att tänka ut hur nyhetsorganisationer ska kunna bemästra webben" skriver Mozilla på sin sajt.

Frågor som är centrala för projektet är:

  • Vilken roll spelar anonymiteten i online-diskussioner?
  • Skulle en tydlig identitet leda till mer civiliserade diskussioner eller hindra folk från att ta impopulära positioner?
  • Till vilken grad är politisk ståndpunkt del av "den mänskliga kulturen"?
  • Vilken är faran med filter och åsiktskontroll?
  • Var har modererade kommentarsforum lyckats och hur kan man öka skalbarheten?

De bästa förslagen går vidare till nästa runda. Vinnarna får åka på en resa till ett nyhetsforum i Berlin och eventuellt göra verklighet av sina förslag. Vinnarna kan eventuellt också få ett års betalt för att utveckla projektet på Al Jazeera, BBC, The Guardian, Boston.com eller Zeit Online.

Vad tror du? Hur höjer man nivån på diskussionen? Lämna en smart kommentar.