Den som inför en virtuell miljö får troligtvis en del hårdvara över. Den kan återvinnas i andra roller, till exempel kan man placera virtuella servrar med lägre krav på tillgänglighet på återvunna servrar eller använda dem som destination för imagebackuper från den primära virtuella miljön.

Eller så kan du sätta upp en lagringsserver. I den här artikeln ska vi visa hur du på några minuter kan konvertera en av dina gamla servrar till en lagringsserver med hjälp av gratisprogrammet Free Nas och protokollet nfs. De flesta hypervisorer kan kommunicera med lagringsservrar med flera olika protokoll, exempelvis fibre channel, iscsi eller nfs.

För att göra lagringslösningen så portabel som möjligt använder vi VMwares esxi som hypervisor tillsammans med Free Nas. Vi börjar med att sätta upp lagringslösningen för att därefter se hur vi ansluter till den med esxi för att skapa användbara lagringsytor.

Nfs eller iscsi?

Vad är det som skiljer nfs från iscsi?
Iscsi brukar kallas blocknivå-protokoll och överför egentligen orörda scsi-kommandon från klienten till lagringsenheten över nätverket. Ethernet tjänstgör egentligen som ett synnerligen långt direktanslutet kablage, där vi själva måste formatera lagringsytan med ett eget filsystem från klienten som i stort sett anser att lagringsytan finns lokalt och att den har ensamrätt till den.

NFS protocoll

Nfs däremot är ett filnivåprotokoll, vilket innebär att lagringsservern på egen hand har skapat ett filsystem lokalt och erbjuder en utdelad mapp, där klienter på nätverket kan få rätt att spara ner filer. Det vill säga, en nfs-server agerar mer som en traditionell filserver i ett vanligt nätverk. Eftersom vi använde nfs kunde vi formatera vår lagringsyta med filsystemet zfs i stället för VMwares filsystem vmfs.

Ett konkurrerande protokoll till nfs är smb som oftast används i Windowsbaserade nätverk. Microsoft har i Windows 7 för första gången valt att inkludera en installerbar klient för nfs, vilket kan vara bra att veta.

De två protokollen arbetar alltså på olika nivåer och debatterna om vilken modell som är bäst blir ofta långa och passionerade.
De flesta mätningar verkar visa att skillnaden i prestanda är mycket liten och det är mest en fråga om tycke och smak och vad som passar bäst i ett enskilt sammanhang som bestämmer vilket man ska använda.

Vilken lagringsteknik använder ni primärt?
Det är inte längre tillåtet att rösta.