Polisen

Polisens centrala it-verksamhet håller till i Kronobergskvarteret på Kungsholmen i Stockholm. Tidigare hade varje polismyndighet egna it-organisationer, men år 2004 slogs de samman till en enda organisation, Polisväsendets it-service.

– Vi ville få samordningssynergier och på så sätt spara pengar och få mer it per krona, säger Peter Asztalos, sektionschef med ansvar för applikationsdrift på Polisväsendets it-service.

Göran Thorsell, Peter Asztalos

Något fotande nere i polisens serverhall är det inte tal om. Däremot är det okej att kameran halas fram i ett av testlabben där våra guider Göran Thorsell och Peter Asztalos villigt poserar.

Sammanslagningen innebär att it-verksamheten än i dag bär på ett arv av en mängd olika lokala applikationer. Även på serversidan är miljön fortfarande mycket blandad. På polisens runt 700 fysiska servrar snurrar allt från Windows Server och Netware till olika dialekter av Linux och Unix.

– Vi håller på med ett ambitiöst projekt för att standardisera och förenkla it-infrastrukturen. Det är den största utmaningen under de kommande fem åren. Bland annat har vi tagit ett beslut om att vi ska gå mot öppen källkods-produkter som exempelvis Linux, säger Peter Asztalos.

Göran Thorsell

Göran Thorsell, 56 år, sektionschef med ansvar för teknisk infrastruktur på Polisväsendets it-service. Har jobbat inom polisen
sedan 1977.

Öppen källkod anstränger
Någon renodlad öppen källkods-miljö kommer det dock aldrig att bli, enligt Göran Thorsell, sektionschef med ansvar för teknisk infrastruktur på Polisväsendets it-service.

– Vi kommer alltid att ha en blandad miljö, men i mindre utsträckning än i dag. Man ska inte glömma att produkterna kan olika saker. Det är inte säkert att vi kan hitta de bästa lösningarna för alla tillämpningar på en enda plattform, säger han.

Polisen har hittills bara virtualiserat ett antal av de servrar som kör Windows Server.

Polisen

Polisen

– Vi har inte mäktat med mer. Det har tagit kraft att gå över till öppen källkod, säger Peter Asztalos.

– Dessutom har vi system som av säkerhetsskäl måste köras i separata servrar i låsta burar, säger Göran Thorsell.