Konfigurera routern igen


Annonsera ut prefixet genom Router Advertisment (RA) i routern

Annonsera ut prefixet
genom Router Advertisment (RA) i routern.

I Astaro gör vi som på bilden – klicka fram ipv6 och fliken Prefix Advertisment. Välj ett nätverksgränssnitt (interface) och vid DNS Server 1 skriver du in den adress inom det prefix du väljer att annonsera ut som du kommer att sätta som gateway på lan-porten i nästa steg (till exempel [dittsubnät]::1 som på bilden). Domän kan du lämna tom om du vill (eller hitta på något) och de övriga värdena kan du låta vara som de är, om du inte har anledning att ändra dem – det kan vara bra med korta livstider när du testar dig fram.

Sätt en IPv6-gateway-adress på lan-porten

Och till sist sätter vi en ipv6-gateway-adress på lan-porten – samma adress som från förra bilden.

Du kan välja att sätta hela ditt /48-prefix, eller ett längre prefix – det är upp till dig. Men det känns förmodligen mest naturligt att dela upp det i mindre delar (som på bilden ovan) där vi skapat ett /64-prefix till lan-nätet. Slutligen måste du skapa en gateway för det prefix du annonserar ut. I fallet lan sätter du samma adress du angav som DNS i utannonseringen, och givetvis samma nätmask (det är här du egentligen ”skapar” ditt mindre /64-prefix), genom att ange /64 som nätmask för gateway.

Klart och redo att testas


Svårare än så ska det inte behöva vara. Testa att det fungerar genom att helt enkelt ställa en ipv6-kunnig klient (Windows, Linux eller Mac spelar ingen roll) på nätverket så ska den få en väg ut genom RA-annonseringen, och den ska sätta sin egen globala ipv6-adress genom slaac (du har ju förmodligen inte slagit på dhcpv6 ännu, och tänkt på att Mac OS X inte har stöd för dhcpv6). Testa med ’ping -6 [ipv6adress/ipv6domän]’ i Windows och ’ping6 [ipv6adress/ipv6domän]’ i Linux och Mac.

Planerar ni att införa ipv6 på ditt företag?
Det är inte längre tillåtet att rösta.