flerkärnig processor
Bättre hantering av bandbredden mellan processorkärnorna ska göra våra datorer mer effektiva.

En potentiell flaskhals i flerkärniga processorer är att varje kärna måste hämta data från lagring placerad utanför processorkretsen. Fler kärnor ökar trafiken i den kanalen.

Forskare vid North Carolina State University säger sig nu kunna optimera bandbreddshanteringen ordentligt med två nya tekniker som lovar 10-40 procent högre prestanda.

Den första tekniken sägs kunna avgöra hur mycket bandbredd som ska tilldelas varje processorkärna eftersom vissa kärnor använder större datamängder än andra.

Så kallad prefetching används i dagsläget för att låta processorns cacheminne förutsäga vilken data som en kärna kommer att behöva. Hämtas fel information måste ny data hämtas vilket ger försämrad prestanda. Den andra tekniken ska utifrån nya kriterier bättre kunna avgöra när så kallad prefetching gynnar eller missgynnar systemets prestanda.