Mejl

Att stoppa skräpmejl (spam) via filter och polisinsatser mot botnät är verkningslöst i förlängningen. Det menar it-säkerhetsforskare från flera universitet i Kalifornien, som tillsammans undersökt alternativa metoder för att motverka skräppostarna.

Istället för att försöka hålla inkorgar rena via olika tekniker och åtgärder borde ansträngningarna vara inriktade på att stoppa betalningarna, så att skräpmejlen inte längre ger någon inkomst för skräppostarna. I den vetenskapliga rapporten Click Trajectories: End-to-End Analysis of the Spam Value Chain, redogör forskarna hur detta knep kan visa sig vara mycket effektivare än traditionella antispam-metoder.

I rapporten framkommer också att endast ett litet antal banker är villiga att processa vad man i branschen kallar för ”högrisktransaktioner”. Faktum är att tre banker, som finns i Azerbajdzjan, Danmark och den Västindiska ön Nevis, tillsammans står för 95 procent av betalningstransaktionerna för de varor som skräppostarna annonserar ut.

Om amerikanska kreditkortsutfärdande banker exempelvis skulle vägra att genomföra transaktioner som bankerna identifierat som stödjande av spam-varor, så skulle den underliggande affärsverksamhetens ekonomi dramatiskt urholkas, menar forskarna.

Möjligheter finns också att via olika metoder uppdatera svartlistade transaktioner på ett snabbt sätt, vilket ytterligare bidrar till att denna taktik är värd att prova, menar forskarna.

Hela rapporten och analysen finns att tillgå på USCD Department of Computer Science and Engineering.