Den 12 maj lanserade Microsoft Safety Scanner, ett gratis säkerhetsverktyg som söker efter skadlig kod. I och med att det inte innehåller något realtidsskydd understryker Microsoft att det inte kan ersätta ett vanligt antivirusprogram.

En vecka efter att programmet hade släppts hade det installerats på 420 000 Windowsdatorer, och 20 000 av dessa visade sig ha en eller flera skadliga program i systemet. Det motsvarar en infektionsgrad på närmare fem procent.

I snitt innehöll varje dator 3,5 virus och liknande, och på topplistan över de allra vanligaste hoten var hela sju stycken inriktade på att utnyttja sårbarheter i Java. Detta stämmer väl överens med en tidigare säkerhetsrapport från Microsoft, när det noterades att antalet Javabaserade attacker har ökat till 13 miljoner under den andra halvan av 2010 efter att ha legat på cirka en miljon under den första halvan av samma år.