Brist på större nyheter är inget hinder för Linus Torvalds som nu märkt nästa Linuxkärna med versionsnummer 3.0. Ett par kliv upp från Linux 2.6.39 som är senaste skarpa versionen av kärnan.

Redan förra veckan flaggade Linus Torvalds för att en versionändring var på gång. Ingen annan anledning har getts än att 40 skulle vara ett för högt nummer.

Uppgraderingen till Linux 3.0 kommer också nära inpå kärnans 20-års jubiléum.

Några kärnutvecklare ville först se en uppgradering av versionsnummret efter att gammal kod rensats ut och koden för arm-arkitekturen städats upp men Linus Torvalds anser att de förändringarna kan ske succesivt iallafall.

Nättidskriften Phoronix skriver att nästföljande verssionnummer kommer bli Linux 3.1, Linux 3.2 och så vidare.

Inget definitivt släppdatum för Linux 3.0 finns men med en släppcykel på drygt två-tre månader kan vi räkna med att kärnan landar någonstans i skiftet mellan juli och augusti.