erika hersaeus pts
Erika Hersaeus på PTS nätsäkerhetsavdelning råder företagen som ska införa ipv6 att ta god tid på sig.

Precis som Ericsson gjorde nyligen (Ericsson slår på ipv6) har nu också Post- och Telestyrelsen, PTS tagit ett stort steg framåt inför World Ipv6 Day den 8 juni.

- Sedan den 24 maj kan konsumenter nå till exempel PTS webbplats, e-post, dns-servrar och de e-tjänster vi själva driftar över ipv6, säger Erika Hersaeus på TPS nätsäkerhetsavdelning.

PTS säger sig ha påbörjat arbetet med att införa ipv6 under senhösten 2009 genom att inventera den befintliga utrustningen i den interna driftsmiljön och därefter se över vilka licenser och produkter med ipv6-stöd de behövt köpa in. Inför World Ipv6 Day har e-postkommunikationen också säkrats med både spamskydd och virus-filter som klarar ipv6.

Eftersom ingen av PTS dåvarande internetleverantörer kunde leverera dns-tjänster över ipv6 valde PTS att kontakta sin registrar för att få ett operatörsoberoende ipv6-block och själva ta över driften av pts.se.

Regeringsuppdrag
I december 2010 fick PTS på uppdrag av regeringen att ta fram en beskrivning av hur myndigheter och offentlig sektor ska kunna införa ipv6. Beskrivningen som i första hand riktar sig till it-tekniker ska lämnas in till regeringen den 31 oktober och behandlar även de konsekvenser ipv6 har för säkerhet, ekonomi och tillgänglighet.

När det gäller World Ipv6 Day tycker PTS att det är bra att frågan om ipv6-övergången lyfts.
- Vi arbetar bland annat för att säkerställa att det finns tillförlitliga och tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster för alla, och att det råder en god konkurrens inom sektorn elektronisk kommunikation, förklarar Erika Hersaeus.

Vad är viktigt att tänka på när företaget ska införa ipv6?
- I första hand bör organisationer införa ipv6 i de publika e-tjänsterna, det vill säga webb, dns och e-post. Det är också viktigt att hålla koll på när nya produkter och tjänster ska upphandlas, så att man då kan ställa krav på att de stödjer IPv6. Dessutom är det bra att ha god tid på sig så att införandet kan ske planerat och utan stress. Då är det större chans att man undviker störningar och avbrott, avslutar Erika Hersaeus.

Läs TechWorlds guide om hur företaget kan migrera till ipv6 här: Så här migrerar du till ipv6
Vill du komma igång lite snabbare med ipv6 kan du fixa en ipv6-tunnel. Läs mer om det här: Så enkelt skapar du en ipv6-tunnel

Några andra svenska aktörer som kommer att delta i World Ipv6 Day är Ericsson, Teliasonera och Ip-Only. Hela deltagarlistan kan ses i länken här nedanför.

Fakta

  • Här kan du kolla in ipv6-stödet på en rad svenska sajter.
  • En faktasida hos .SE berättar mer om ipv6.
  • Denna blogg av Torbjörn Eklöv samlar lite matnyttig svensk information om dnssec och ipv6.
  • Matnyttiga fakta från ett PTS-seminarium i mars 2011.