Södertälje sjukhus lösning för tunna klienter är unik i Sverige. På sjukhuset finns 1 100 stycken tunna klinter, och varje klient, det vill säga arbetsstation, består av en platt datorskärm utan hårddisk och ram-minne. Arbetsstationerna är integrerade med Citrix fjärrskrivbord, smarta kort och magnetisk kortläsare.

– Vi byggde lösningen med Citrix i grunden. I och med att det bara är skärmbilder som skickas ut till de tunna klienterna krävs det ingen belastning alls på våra nätverk. Vi får en kontrollerad klientmiljö eftersom alla uppgraderingar av våra egna program och Windows görs i våra egna terminalservar, säger Lasse Broström, teknikchef på Södertälje sjukhus sexton man starka it-avdelning.

Det började på 90-talet då it-avdelningen rullade ut tio pc som skulle användas av administrativ sjukvårdspersonal. Men datorerna drabbades av omfattande supportstrul, så man bestämde sig snart för att satsa på så kallade x-terminaler som tunna klienter. Det gav resultat i form av minimalt med supportåtaganden och it fick en kontrollerad miljö.

Sedan dess har it-avdelningen vidareutvecklat sina tunna klienter, som alltså benämns arbetsstationer.

– Lösningen förenklar medarbetarnas arbetsflöden genom att de har tillgång olika system med samma smartkort och ett enda lösenord. Tidigare tvingades varje användare uppge olika lösenord vid inloggning till olika system, säger Lasse Broström.

Jobbet följer med
Lösningen innebär till exempel att en sjuksköterska som är inloggad och jobbar via en arbetsstation på vårdavdelningen kan gå till röntgenavdelningen och få en så kallad sessionsförflyttning på sitt jobb. Genom att sjuksköterskan anger sin pinkod med kortet återupptas det senaste arbetet vid arbetsstationen på röntgenavdelningen.

infograf

Två serverhallar knyts via två huvudroutrar och 26 korskopplingar ihop med alla klienter på Södertälje sjukhus.

– De smarta korten utrustade med rfid har sedan tidigare kunnat användas som passerkort i sjukhusets lokaler. En av fyra medarbetare på sjukhuset kan använda sina kort för sessionsförflyttning mellan arbetsstationerna. I vår ska vi fortsätta rulla ut lösningen till övriga medarbetare på sjukhuset, säger Lasse Broström.

Han räknar upp flera fördelar. Inloggningstiden är betydligt kortare än om personalen skulle starta och logga in på en pc. De tunna klienterna är tysta och drar minimalt med ström. Det är enkelt att reglera vilka system som användarna har åtkomst till beroende av behörighetsgrad, allt från ekonomisystem till patientjournalsystemet Takecare.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning