7. Vad händer om en sajt går över till ipv6 och jag fortfarande kör ipv4?
Det är sannolikt inget problem, åtminstone inte under de kommande åren, eftersom företag som går över till ipv6 i regel använder en så kallad dual-stack-konfiguration som inkluderar mjukvara för kommunikation med både ipv4- och ipv6-system. Det är det system som redan finns installerat hos de flesta organisationer som använder ipv6 i dag.

8. Hur länge kan mitt företag fortsätta att använda ipv4?
I takt med att lagret av nya unika ipv4-adresser sinar så blir det allt viktigare för företag och tjänsteleverantörer att använda traditionell nat för att kunna klara sig med de adresser som de redan har. Den här tekniken, som redan används i allt från företagsnätverk till hemmaroutrar, gör att ett flertal klienter inom ett internt nätverk kan dela på en eller ett fåtal unika ipv4-adresser som sköter kommunikationen med internet. Varje delad ip-adress kan användas av flera hundra klienter vilket innebär att det sällan behövs nya ipv4- eller ipv6-adresser. I vilket fall kan man räkna med att ipv4 och ipv6 kommer att samexistera under många år framöver, så det är knappast någon panik med att uppgradera.

9. Varför använder vi inte bara nat istället för att gå över till ipv6?
Nat använder vanligtvis en så kallade stateful-brandvägg som lagrar information om de pågående internetsessioner som alla system som delar en adress använder. Kapaciteten hos brandväggen sätter en övre gräns för hur många sessioner den klarar av att hålla reda på, och om den slår i taket händer det att sessioner som har varit igång en längre tid avslutas. Detta påverkar visserligen inte en femminutersvideo på Youtube, men det kan uppstå problem om du tittar på en långfilm. Det ska också tilläggas att vissa internetapplikationer använder flera sessioner på samma gång. En karttjänst på nätet kan till exempel använda en separat session för varje ruta i kartbilden. Om någon av dessa sessioner avslutas tar det längre tid att visa hela kartan.


10. Vad är meningen med World IPv6 Day?
Google, Facebook, Yahoo och 315 andra företag, organisationer och universitet kommer att erbjuda innehåll över båda ipv4 och ipv6 under 24 timmar. Det gör att användare som har ipv6-klienter har möjlighet att testköra mot många olika sajter. Tanken är att man ska klargöra om det finns några tekniska problem, så som felkonfigurationer i slutanvändarens utrustning eller mjukvaruproblem hos någon leverantör, som kan sätta käppar i hjulen för användare som vill komma åt internet med det nya protokollet.

Stephen Lawson, IDG News