Jämför en Linuxdistribution med ett Unix-system som Solaris, Aix eller HP-UX och det är på filsystemssidan som Linux ofta fått ordentligt med stryk.

Filsystemet btrfs som är under utveckling kommer däremot ändra på det. Btrfs klarar av att hantera väldigt stora diskvolymer (tänk petabyte) och har funktioner som du hittar i Unix-filsystem som zfs och advfs.

Btrfs har funnits i Linuxdistributionen Fedora ett bra tag och går även att ange vid installation om så önskas men från och med Fedora 16 kan filsystemet bli standard.

Utvecklarna bakom Fedora 16 är i full färd med att sätta upp att-göra-listan för vad som krävs för att ta btrfs den sista biten.

Bland annat måste diskverktyget fsck för btrfs testas ordentligt. Systemstarten Grub bör också uppdateras till Grub 2 som klarar av att starta Linuxkärnan från ett btrfs-filsystem. Utvecklar har också flaggat för att de grafiska administrativa verktygen bör hantera btrfs.

Fördelar med btrfs jämfört med tidigare filsystem är att btrfs har inbyggt stöd för volymhantering och mjukvaruraid. Btrfs klarar också av att ta ögonblicksbilder på ett filsystem vilket snabbar upp backuptagning avsevärt. Det blir även enklare att backa tillbaka till senast fungerande version om systemet skulle bli hackat.

Om allt går enligt planerna kommer Fedora 16 med btrfs som standard att släppas den 25:e oktober.