Daniel Amitays applikation listar de populäraste kodvalen med färgkodade tangenter. "1" är den vanligaste första siffran i användarnas kodval.

Studenten och mobilapplikationsutvecklaren Daniel Amitay bloggar om it-säkerhet för mobiltelefoner.

I ett nyligen publicerat inlägg redogör han för den data som han i hemlighet samlat in från Iphone-användare via sin mobilapplikation Big Brother Camera Security (länk i slutet av artikeln).

Applikationen är utvecklad för att ta bilder av tjuven vid stöld, men har också en dold funktion för att lagra den användarkod som krävs för att aktivera applikationen.

Den dolda funktionen säger sig Amitay ha utnyttjat för att skapa en databas på 204 508 insamlade koder.

Topp tio-listan på de mest populära lösenkoderna fördelar sig enligt följande:

  1. 1234
  2. 0000
  3. 2580
  4. 1111
  5. 5555
  6. 5683
  7. 0852
  8. 2222
  9. 1212
  10. 1998

I likhet med populära koder och lösenord för internettjänster återfinns ”1234” som en stadig favorit. Siffrorna ”5683” är kanske inte lika uppenbara men visar sig stava ordet ”love” i en alfanumerisk siffersats, skriver han.

Daniel Amitay säger sig medvetet ha utformat gränsnittet för sin applikation till att vara snarlikt det gränssnitt som Iphone använder för låsning av telefonen. Utifrån det anser han att de koder som användarna valt sannolikt är samma som de skulle ha använt för att låsa eller låsa upp telefonen.

Han uppger också att datainsamlingen skett anonymt. Apple gillar dock inte tilltaget och har plockat bort mjukvaran från sin applikationsbutik.