Att rulla ut Windows 7 är i regel enklare än det var med XP för tio år sedan, och en uppsjö it-avdelningar har redan hoppat på Windows 7-trampolinen. Men det finns ett antal steg – från inventering till utrullningsstrategi – som är viktiga att följa för att lyckas.

Många it-avdelningar tar helt eller delvis hjälp av extern konsulthjälp för utrullningen.
– Kunduppdragen varierar från ett par hundra till 15 000 klienter eller mer, det vill säga fysiska maskiner. Det första steget hos en kund är att göra en noggrann inventering av vilka befintliga applikationer som finns i stationära och bärbara datorer, men även kringutrustning som skrivare, säger Andreas Stenhall, it-konsult och ibland även skribent på TechWorld. Hans företag Knowledge Factory är en av de konsultfirmor som just nu jobbar febrilt med Windows 7-utrullningar.

Andreas Stenhall

ACT sköter inventeringen
Inventeringen kan Andreas Stenhall göra med hjälp av bland annat Microsoftverktyget ACT, Application Compatibility Toolkit. Samma verktyg kan också användas till att testa applikationer och senare lösa de eventuella problem som visar sig.

Verktyget identifierar en uppsjö applikationer som visas i en lista. Gemensamt för alla utrullningsprojekt är att den listan måste rensas rejält.

– Under ett uppdrag fann jag runt tretusen applikationer hos ett företag. Efter prioritering och filtrering kom vi ner till ett par hundra applikationer som skulle följa med från XP till Windows 7. Det som sorterades bort var exempelvis olika versioner av samma program, dubbletter eller program som hör till drivrutiner, säger Andreas Stenhall.

Här gäller det att kunden är med och fattar beslut om vilka applikationer som ska användas. I regel involverar Andreas företagets it-chef eller tekniker under inventeringen som i en stor organisation kan ske etappvis.

Kunskapsfabriken

Knowledge Factory har tio anställda it-experter som hjälper kunder att driva projekt och implementera tekniska lösningar. Företaget erbjuder tjänster inom främst it-infrastruktur med fokus på Active Directory, Windows 7, Windows Server, Exchange, virtualisering och säkerhet. Företaget har kontor i Stockholm men arbetar över hela landet.