Att den mobila datatrafiken ökar kraftigt är kanske inget förvånande, åtminstone inte med tanke på hur utbredda smarta mobiltelefoner blivit på senare tid. Analysfirman Nielsen har presenterat rena siffror som visar att vi under första kvartalet 2010 använde i genomsnitt 230 megabyte per person och månad. Under samma period 2011 har den siffran ökat med inte mindre än 89 procent, till 435 megabyte.

Nielsen har också kikat lite på spridningen bland användarna när det gäller dataförbrukningen, något som ni kan se i diagrammet här nedanför.

Även om grafiken är något missvisande när det gäller fördelningen är det den sista procenten användare som är mest intressant att titta på. Från att under förra året har förbrukat 1,8 gigabyte per månad förbrukar nu denna procent mer än 4,6 gigabyte, vilket är en ökning på inte mindre än 155 procent.

I genomsnitt förbrukar Androidanvändaren 582 megabyte per månad, medan den genomsnittlige Iphone-användaren landar på 492 megabyte.

Windows Phone 7 ligger på 317 megabyte per månad och noterbart är att det är mer än vad både Blackberry och Windows Mobile genererar tillsammans.

Kostnadsmässigt hävdar Nielsen att användarna trots en nära på fördubblad användning totalt sett betalar lika mycket för datatrafiken i dag som för ett år sedan. Det översätts till en nära på halverad kostnad per megabyte, eller en minskning från cirka 90 öre per megabyte till 50 öre.