backup

"Det kan vara mycket kostsamt att återskapa förlorad information."

I den här artikeln får du

  • Koll på säkerhetskopiering 2011
  • Experternas bästa tips
  • Konkreta råd till en helt ny plan för ditt företags backup

Säkerhetskopiering innebär mycket mer än att implementera en bandrobot, markera datakataloger och schemalägga backup. Först och främst krävs en omfattande inventering. Du måste samla in information om vilka data och vilka system som ska säkras, data för data, system för system. Därefter ska allt kategoriseras efter hur kritisk återställningstiden är. En skrivarserver kan kanske vara nere i veckor, medan det för e-postserver med tillhörande data snarare rör sig om minuter. Med andra ord behöver fokus sättas mer på återställningstid och mindre på backup. Kenneth Lenning, lagringsexpert på IBM, håller med:

– En applikation som hanterar inkommande webb-order kanske ska ha en rpo, recovery point objective, som gör det möjligt att ha varje transaktion som en återställningspunkt. Detta eftersom det kan vara mycket kostsamt, ibland omöjligt, att återskapa förlorad information. Tiden för att återskapa den typen av data ska ofta även ske med minimal påverkan för applikationen och användarna. Däremot kanske det i det exemplet räcker med fem versioner av databasen, vilken backas upp en gång per dygn.

Det motsatta skulle kunna gälla för en filserver, där en återställnings-punkt per dygn, med fyra timmars återställningstid, helt motsvarar förväntningarna. Däremot kan ett krav vara att en versionshantering på filinformationen ska vara 60 dagar.

Du måste välja rätt
Företag har i dag stora utmaningar att hantera komplexa lagringsinfrastrukturer och att svara upp mot kraven på datasäkerhet. När både tillgänglighetskrav och lagringsbehov växer gäller det att vara selektiv i sin backupstrategi.

– Regler kräver att organisationer lagrar växande mängder av information för att svara upp mot lagar och förordningar. Det leder till en hierarki med olika säkerhetsnivåer. Olika typer av data måste lagras i olika nivåer i hierarkin, i olika långa tidsperioder och ofta till olika kostnad. Vissa regler kan kräva att data lagras på specifika medier, medan andra är medieneutrala, säger Kenneth Lenning.

Kenneth Lenning, IBM

Kenneth Lenning, IBM

Många företag tar backup även på privat data för sina anställda, medvetet eller omedvetet.

– Det finns företag som låter sina anställda spara privat data som en förmån. Varje anställd får ett visst utrymme för just sina bilder eller liknande. Det viktiga är att ha ett regelverk som berättar för ägaren och anställda hur saker ska fungera, säger Johan Tidholm, it-säkerhetskoordinator på Secure Networks.

Vad som säkerhetskopieras varierar i dag otroligt mycket från företag till företag. Filer som är oviktiga för ett företag kan vara viktiga för ett annat. Gemensamt för alla är dock det faktum att datavolymen växer. Johan Tidholm ger några generella exempel på vad som bör ingå i backup:

  • E-postserver – E-post är företags-kritiskt med många avtal och e-postkorrespondens som är riktigt viktig. En bra backuplösning för exempelvis MS Exchange bör finnas.
  • Databaser och affärssystem.
  • Företagskritiska filer.
  • Systemstatus (system state) samt systemkonfiguration för exempelvis användare och regler.

– Man får förutsätta att allt som lagras i företagens miljö har ett värde och således bör säkerhetskopieras. Men för att veta om det lagras data helt utan värde bör det finnas verktyg för att analysera det. De verktygen kan också användas för att hitta data som ska finnas med i backup och för att hitta data som kan vara aktuell för arkivering. Verktygen bör även skapa en korrekt klassificering för den mängd data som är aktiv och ska säkerhetskopieras, säger Kenneth Lenning.

Fakta

rpo, recovery point objective:
Tid som förlöper mellan skapande av återställningspunkt eller backup.

rto, recovery time objective:
Maximal planerad återställningstid för data och/eller tjänst.

system state:
Ett systems tillstånd vid en given tid, med avseende på konfiguration men ofta beroende av viss hårdvara.

lto, linear tape-open:
Dominerande öppen bandstandard för backupband.