Att säkerställa att viktig data inte förloras får inte ses som en händelse i en riktning, data till backup. Minst lika viktig är det motsatta flödet, återskapandet av förlorad data från backup. I det här dubbelriktade förfarandet är det inte bara dumt, utan rent korkat, att lägga allt krut på databackup och samtidigt helt bortse från processen att återskapa data.

Samtidigt som lagrad information ska säkras är bilden i dag mer komplex. Alla underliggande applikationer och system som är nödvändiga för verksamheten måste fungera, helst tjugofyra timmar om dygnet, året runt. Data som inte kan nås på grund av systemfel är icke-data. Här pratar vi inte längre bara filserver, utan om e-post, transaktioner, webbplats, affärssystem och mycket mer. Vi vill veta vad eventuella haverier innebär och framförallt hur lång tid de tar att åtgärda, och vi vill veta det innan det har hänt.

brinnande hårddisk

Ett sorgligt exempel
I vår genomgång med expertis inom backup och återställning hör vi många sorgliga historier. En handlar om ett företag där man beslutat att backup skulle prioriteras. Från att ha varit ganska obefintlig och spridd stod den nu högt på dagordningen. En bandbackup införskaffades och placerades centralt. Det var några år sedan och företaget av mindre storlek, så en riktig bandrobot var inte aktuell. En bandare och fem band fick det bli. Banden märktes ambitiöst med vecko-dag från måndag till och med fredag. Backup schemalades och banden byttes exemplariskt varje dag under flera år. Tänka sig vilket arbete som lades ner bara där. Naturligtvis flyttades även band varje dag off-site enligt en noga utarbetad plan. Lika säkert gick allt åt skogen den dag backupen verkligen behövdes. Vad tror du hände? Fundera gärna på det en stund, vi återkommer till det.

För att försäkra sig om att återställning fungerar finns inga genvägar. Du får helt enkelt sätta dig ner och utföra alla manövrer som krävs. Bra backup-program och smarta gränssnitt underlättar naturligtvis. Dags för lite återställningsexercis i tre exempel.