TechWorlds slutsats
Att regelbundet testa återställning av backupdata är lika viktigt som att ha en bra och genomtänkt backup-plan, om inte viktigare. Självklart testar du att backa tillbaka ren data till filservern, och lika självklart måste du testa att återställa servrar, applikationer och hela system. Återställningstesterna ska följa godkänd backup- och återställningsstrategi samt utvärderas och dokumenteras noggrant. En regel kan vara att utföra tester två gånger per år, spridda över olika system. Fungerar inte återställning fullt ut är alla resurser som investerats i backup helt bortkastade.

Inledningsvis berättade vi om företaget som ville göra sin säkerhetskopiering på rätt sätt, men där allt gick riktigt fel. Efter flera års backup havererade filservern. Ansvarig administratör förberedde för återställning, men märkligt lite data återfanns. Band efter band visade samma fenomen. Bara sporadiska rester fanns på backup. Vad hade egentligen hänt? Experthjälp tillkallades.

"Verksamheter kan gå under av händelser som
den här."

Felet var att det bara fanns fem band, som hela tiden cirkulerades. Måndagen första veckan i månaden togs fullständig backup, därefter inkrementell backup. Det fungerar första veckan, men resterande tre veckor i månaden skrevs samma band över med ny information. Den gamla informationen, inklusive fullständiga backupen, raderades samtidigt.

Det är i och för sig en prestation att lyckas skriva över aktiva band på det sättet. Med moderna backup-program kan band som ingår i aktivt bandarkiv inte skrivas över. Du måste manuellt gå in och avaktivera specifika band som inte längre ska användas. Därefter kan de använda på nytt i nya arkiv. Men som vi nämnde, det var några år sedan.

Vi vet inte vilket företag detta var, eller om de ens finns kvar i dag. Faktum är att verksamheter kan gå under av händelser som den här.