Datorernas strömförbrukning är med dagens stigande elpriser en mer aktuell fråga än någonsin, och man börjar kunna prata om stora besparingar om man kan minimera den egna datorparkens konsumtion. Det är dessutom inte bara en direkt ekonomisk fråga. Företagen har allt oftare en hög ambition att ses som ansvarstagande för miljön, och energinotan brukar räknas om i allt från avgasspyende kolkraftverk till fällda träd för att illustrera problemet.

System som håller koll på förbrukningen och som drar ner på den totala effekten på en maskinpark datorer är därför hett eftertraktade. Många större fjärradministrationsprogram som till exempel Landesk, Fujitsu Deskview och New Boundary Policy Commander som TechWorld testade i höstas kan fjärrstyra energisparande funktioner.

Scenario

Ett medelstort svenskt företag har cirka 1 000 klientdatorer i ett och samma lokala nätverk på en arbetsplats. Ungefär hälften är bärbara och hälften är stationära datorer, och man kör Windows XP, Vista och 7. Företaget vill ha ett verktyg som ger överblick över datorparkens energiåtgång och kan minska strömförbrukningen. Målet är en besparing i elkostnad som överstiger licenskostnad och administration, samt ökad goodwill med skärpt miljöpolicy.

Komplement eller separat
Här har vi valt att titta på fem lösningar som är helt fristående från övrig fjärradministration. De kan köras som komplement till andra administrationsfunktioner eller separat på vilken uppsättning Windows-baserade klientdatorer som helst, om man inte har behov av annan centralstyrning.

De fem programmen är Faronics Power Save, New Boundary Pwrsmart, Ravensoft Green Snapper, Verdiem Surveyor och Verismic Power Manager. De har alla det gemensamt att de körs på en Windows-server (2003 eller 2008) och med någon variant av Microsoft SQL Server. Systemkraven på serversidan skiljer sig åt en aning, men de flesta lär inte ha några problem med att leva upp till dem.

Full version bäst
Endast Ravensoft Green Snapper kräver en befintlig installation av SQL Server, de andra kommer bundlade med gratis Microsoft SQL Server 2005 Express eller 2008 R2 Express, som annars laddas ner automatiskt under installationen. Vi vet dock inte om de volymbegränsningar som Express-versionerna har kan ställa till med problem om man hanterar stora mängder datorer, så en full kommersiell SQL Server är att rekommendera.

Faronics Power Save, New Boundary Pwrsmart och Verdiem Surveyor installerar administrationskonsoler som vanliga program, medan Green Snapper och Verismic Power Manager lägger upp sig som lokala webbplatser på Internet Information Server. Det har den fördelen att man lätt kan välja att öppna upp för extern åtkomst. Åtkomst till admin-funktionerna regleras då med inloggning och kontohantering i webbtjänsterna.

Den andra delen av systemet är programvaran som körs på klienterna. Här är det uppenbart att de olika utvecklarna har sin egen filosofi om hur sådana ska fungera. De flesta av klienterna är väldigt diskreta och körs enbart som en tjänst och en dold process på datorerna. Användaren märker ingenting av den, förutom då att energiinställningar kan vara låsta eller att de ändras automatiskt med jämna mellanrum.

I New Boundary Pwmsmart kan man till exempel ställa in så att användare fritt kan ändra sina egna inställningar, men att de sedan återgår till den centralt valda profilen vid en utsatt tid. Andra, som Faronics Powers ave och Verdiem Surveyor ger användaren mindre, men inte obefintlig, kontroll över sin dator.

faronics-power-saver

Faronics Power Save är byggt med Microsoft Management Console som grundstomme och kan därmed också köras som ett insticks-program till detta. Det är positivt för den som redan har annan klientadministration i samma system, men det gör att utvecklarens möjligheter att anpassa gränssnittet har begränsats. Det flesta funktioner nås från utforskar-trädet till vänster med högerklicksmenyer, samt dialogrutor. Faronics får in mycket där, från navigering i nätverket och gruppering av kontrollerade datorer till schemaläggning, händelsehistorik och strömförbrukningsrapporter.

Snapper vill synas
Ett helt annat sätt att se på saken hittar vi hos Green Snapper, som så mycket som möjligt vill påminna användaren om att denne är ansluten till ett strömsparande system och hur systemet gör datoranvändandet mer skonsamt för miljön. Det är ett synligt program med aktivitetsfältsikon och popup-fönster som berättar att den är aktiv. Ska datorn till att stänga ner enligt schema kan man till exempel snabbt begära extra tid från servern.

Även i Verdiem Surveyor får vi varningsmeddelande innan datorns tvingas till nerstängning. I övriga produkter verkar inte användaren få några varningar, utan datorn slocknar på utsatt tid, förutsatt att det inte finns några aktiva program.

Kör du något program för att spara ström på jobbdatorn?
Just nu
50% 50%