Demoskop utförde nyligen en undersökning på uppdrag av Upstream, där man ställde frågor till it-konsulter som är verksamma inom drift och support. 53 procent av dem ansåg att en av de tuffaste utmaningarna under de närmaste åren kommer bli att försöka arbeta proaktivt och minimera antalet akuta insatser.

I undersökningen deltog 100 it-konsulter stationerade över hela Sverige.

Den mest logiska förklaringen till att konsulterna ständigt tvingas att göra brandkårsutryckningar är att det ofta finns en viss underbemanning, en teori som stöds av en undersökning utförd av Robert Half Technology där man har pratat med 1 400 it-chefer på amerikanska företag. Där framgår det att det i genomsnitt går 112 anställda per supporttekniker, samt att 42 procent av supportavdelningarna har lägre bemanning än vad som är önskvärt. It-cheferna själva anser att det under ideala förhållanden borde gå 65 anställda per tekniker.

Många tidsoptimisterJimmy Janlén, Sogeti.

TechWorld har varit i kontakt med flera av Sveriges största konsultföretag, och vissa känner delvis igen sig i problematiken även om man inte tycker att det är allt för allvarligt. Anders Hag som är konsult för affärsområdet Xperts på Xpeedio upplever visserligen inte problemet i sina nuvarande uppdrag, men han har tidigare varit med om att det har gått åt mycket tid till akuta ärenden. Han har också en klar uppfattning om varför det ofta krävs akutinsatser.

– Jag skulle säga felaktiga uppskattningar av tidsåtgång, att man sätter deadlines för projekt väldigt snävt. I och för sig kan jag bara utgå från det uppdrag som jag har i dag, men jag tror inte att problemen kommer att bli värre.

Konsultchefen Jimmy Janlén på Sogeti har en ganska avslappad inställning till akuta insatser och ser dem mestadels som positiva erfarenheter.

– När jag tittar tillbaka på vad jag lagt tid på under veckan så innehåller det en hel del oplanerade aktiviteter, det vill säga ärenden som jag tagit itu med som jag inte visste om eller kunde förutse innan. Jag upplever de aktiviteterna som en värdefull del av mitt arbete där jag kan hjälpa någon att komma vidare i sitt uppdrag eller med sitt problem.

Självklar uppgift
Jimmy Janlén berättar också att de flesta konsulterna på Sogeti förmodligen inte känner igen sig i problematiken eftersom de sitter i uppdrag hos kunden hundra procent av tiden, vilket innebär att de akuta insatser som de tvingas ta itu med är en självklar del av åtagandet hos kunden. Han säger även att han är anpassningsbar i sinne och ut i fingerspetsarna och han inte tror på begreppet underbemanning.

– Upplever man att man lider av underbemanning har man misslyckats med att anpassa och prioritera arbetets omfattning efter leveransförmåga. Genom att arbeta agilt kan man hantera långsiktiga planer, proaktivt arbete och brådskande ärenden på ett strukturerat sätt som möjliggör för gruppen att hela tiden jobba fokuserat mot tydliga mål. Det här är framtiden, och jag lever redan i den.