Serverhallar kräver fysiskt utrymme, kraft och massor av kylning. Samtidigt som behovet av serverresurser konstant växer ökar också priset på elkraft, en ekvation som bäst löses genom att öka verkningsgraden för processorkraft i förhållande till energiförbrukning, och optimera kylningen. Oavsett om du funderar på att bygga ny hall eller uppdatera din gamla, finns stora pengar att tjäna.

Grunderna i en effektiv serverhall är ökad densitet, ny effektivare hårdvara samt noggrant designat luftflöde.

datorhall

I den här artikeln får du ...

  • Lära dig hur du sparar pengar på att serverhallen blir energisnål.
  • Veta hur ditt företag kan bli miljöhjältar.
  • Se hur andra har tänkt runt sin datorhalls energiförbrukning.

Släng ut gammal teknik
Att byta ut gammal it-utrustning som mot nyare med högre verkningsgrad ger energivinster, och virtualisering av servrar är en självklarhet för att bättre utnyttja färre system. Att leverera kraft och kyla till maskiner på tomgång är inte en bra idé. Inte minst kylningen av serverhallen kostar massor i både installation och drift, så tänk på att noga separera kall- och varmluft för bästa effekt.

Större installationer har mer att tjäna än mindre. Mjukvarubjässen Oracle har till exempel genom att uppdatera sina datacenter runt om i världen kunnat minska driftkostnaderna med upp till 30 procent. Samtidigt har de minskat golvytan med upp till 66 procent. Oracle uppger att man optimerat redan existerande serverhallar genom flera olika åtgärder:

  • Skrotning av gamla system som inte längre är aktuella.
  • Byte av äldre servrar till nyare mer energieffektiva som förutom att dra mindre el, ger högre prestanda och tar mindre plats.
  • Konsolidering och virtualisering – ger färre fysiska servrar som belastas mer optimalt.
  • Konsolidering av flera fysiska datacenter till färre mer effektiva.
  • Uppdatering till mer moderna lagringssystem och bandbibliotek som lagrar mer med mindre energiförbrukning.
  • Förbättrade kylsystem och kyltekniker.
  • Strategisk översyn gällande tillgänglighet, för att anpassa redundans till verkligt behov.

Trängsel ger värme
Att höja densiteten i serverhallen ger förstås högre värmeutveckling i förhållande till volym, och det ställer högre krav på kylning. Dessbättre ger en minskad total energiförbrukning av servrar en mångdubblad besparing i kraft och kylning.

Tidigare har det varit allmänt accepterat att för varje watt som levereras till servern, krävs minst en extra watt för annat, till exempel eldistribution och kylning. Samarbetsorganisationen Uptime Institute påstår i en rapport från 2007 att det förbrukas 2,2 kilowatt för varje 1 kilowatt som levereras till servern. Det betyder att 55 procent av kraften in till serverhallen används till annat än att driva direkt it-relaterad utrustning – inte bra. Effektivisering måste till.

När man mäter och jämföra hur effektiv en serverhall är används i dag ofta pue, power usage effective-ness, ett mått på just hur mycket av totala kraften in som går till datorutrustning. Pue-metoden har tagits fram av konsortiet The Green Grid, och värdet är enkelt att räkna fram – man dividerar den totala energiförbrukningen för serverhallen med den specifika energiförbrukningen som går till it-utrustning.

Diflex prioriterar energiförbrukning i ny hall

Daniel IvarssonDiflex är en mindre hostingleverantör i Ängelholm. Vi träffar Daniel Ivarsson som berättar att man precis håller på att bygga ny serverhall.

– Vi bor ju i ett relativt kallt klimat, så vi kan använda den kalla utomhusluften för att kyla systemen. Vi har valt Rittals containerlösning där vi kan köra på frikyla upp till 15 graders utomhusluft. Enligt SMHI är årsmedeltemperaturen i Skåne 7 grader. Så merparten av året kyls vårt system med frikyla, säger han.

Diflex lagringslösning från Fujitsu har Eco-mode, en funktion som varvar ner diskarna när de inte används. Mitt i natten när backupen är klar och diskarna inte längre används somnar de och vaknar igen vid anrop.

– Den här funktionen sparar cirka tio procent i energi, vilket är väldigt mycket, säger Daniel Ivarsson.

Diflex har också försökt höja densiteten i serverhallen för att spara energi.
– Kan man öka effektiviteten och nyttjandegraden för hårdvara sparar man mycket. Mindre hårdvara behövs och mindre ström förbrukas. Vi har valt VMware och Hyper-V för att virtualisera våra servrar. Allt lagras i san-lösningar.

Även i detaljer som minnesmoduler vill man spara så mycket energi som möjligt. – Strömsnåla minnen kan tyckas som en petig åtgärd, men i dagsläget rusar vi i nyttjande av ram. Den funktionen ska bli mycket intressant att utvärdera.