Plugga utan press
Innan ni utbildar slutanvändarna är det en god idé att se till att it-tekniker, systemadministratörer och övrig it-personal verkligen har koll på vad ni gör. Inför övergripande förändringar i hela it-strukturen för att få ett grönare företag bör ni ta kontakt med ett utbildningsföretag som är specialiserat på grön it. Cornerstone, Profecto och Combitech är några exempel på några företag som kan den biten. Profectos utbildning inkluderar bland annat lagar och regler för grön it, hur man identifierar den nuvarande grön it-nivån samt hur man rent praktiskt uppnår effektivitetsvinster och ekonomiska mål.

"Kom ihåg att belöna – en chokladbit på skrivbordet kan räcka långt."

Hur utbildningen för slutanvändarna ska utformas är upp till var och en att avgöra, men det är givetvis viktigt att inte bara svinga pekpinnar utan att även berätta om miljöfördelar när det gäller minskad strömförbrukning. Kom också ihåg att belöna personalen när ni uppnår vissa mål – en så pass banal sak som att lägga en chokladbit på skrivborden kan räcka långt. För att alla ska komma ihåg att stänga av sin utrustning eller göra andra strömsparande åtgärder är det också viktigt med påminnelser. Tydliga klistermärken på datorskärmen kan exempelvis upplysa om att datorn ska stängas av när det är dags för hemgång.

Under perioden mars till maj arrangerade Energimyndigheten en tävling mellan landets kommuner som gick ut på att minska energianvändningen så mycket som möjligt. I tävlingen användes elmätare från Sparel samt ett tillhörande program som visar energikostnad och aktuell förbrukning.

Gör kampanj av sparandet
Tanken med programmet var att det skulle visas på en skärm i kommunhusens receptioner, så att personalen skulle kunna se aktuellt läge och bli mer involverade i sparkampanjen. Samma lösning kan med fördel även användas av företag som vill sporra personalen lite extra. Mer information om utrustningen finns på www.sparel.se

Hur mycket ni än utbildar personalen och tjatar om hur viktigt det är att stänga av datorn när man går hem för dagen kan ni ge er sjutton på att alla inte följer de råden, i alla fall inte i en större organisation. I ett nätverk med Windows är det då enklast att styra upp det hela genom att skapa strömsparande gpo:er, group policy objects, i Active Directory – det vill säga regler som från centralt håll styr när hårdvaran ska försättas i strömsparläge eller stängas av.

Sorin Srbu arbetar som systemadministratör på Uppsala Universitet vid avdelningen för organisk farmaceutisk kemi. Han använder gpo:er för att ställa in så att skärmar och hårddiskar stängs av efter 15 minuter, och har också planer på att utöka användningen.

– För närvarande överväger it-avdelningen att ställa in en gpo för att ta ner Windowsmaskinerna i standby efter några timmar. Det är dock vanskligt eftersom maskinerna körlängre uppgifter i bland. Skulle man då stänga av en dator automatiskt via gpo kan man räkna med en arg användare på besök nästa morgon.

faktaruta