ingång

Outsourcingföretaget Interxions 2 700 kvadratmeters co-location-hall i Sverige, en av företagets 28 liknande anläggningar runt om i Europa, inryms i en vit industribyggnad i Akalla. Placeringen innebär enkel tillgång till fjärrkyla och en plats först på ledningen från ställverket intill. Infrastrukturen är på topp, redundansen är N+1 och inpasseringskontrollen ofantlig, men det är inte direkt ovanligt i branschen, så vilket är det huvudsakliga säljargumentet? Hos Interxion är upptiden god, kvadratmeterpriset säkert okej och säkerheten hög, men …

– Det är millisekunderna som är viktigast, eller närmare bestämt hur kort latenstid man kan erbjuda en aktiemäklare mellan dennes mäklarserver och en börsmotor. En människa kan numera inte handla med aktier manuellt, sådär som det brukar se ut i Hollywoodfilmer, säger Jens Lidman, account manager på Interxion.

Du tänker för långsamt
Medan man funderar på saken med fingret på enter-knappen, har konkurrentens mäklarserver gjort tusen transaktioner. Människans roll har förändrats från att stå på börsgolvet och vifta med säljpapper, till att arbeta som matematiker vid en dator och skapa nya algoritmer, tanka upp dessa och därefter titta igenom rapporten som returneras vid dagens slut, för att se om man kan få ihop bättre parametrar till nästa dag.

kalla korridoren

– Välkommen in i kylan, hälsar Jens Lidman. Interxions kalla korridorer är väldigt lyxiga, med skjutdörrar. Här inne trivs bladserverracken, med en effekt på upp till 15 kW per skåp.

batterirum

Ett av de mera imponerande batterirummen undertecknad sett.

Högfrekvent handel
Aktiehandel enligt matrismetoden är en mikrosekundkamp som utspelas mellan superdatorer, det kallas high-frequency trading. Den mäklare som har snabbast åtkomst till börsmotorn, alltså den maskin som kopplar samman köpare och säljare, kan göra de bästa affärerna först. Om en affär, med köp och sälj, avgörs på ett par millisekunder har de mäklare som sitter på exempelvis 13 millisekunders avstånd inte en chans. Skulle en mäklare köpa en bunt aktier och därefter vilja sälja dem, är risken stor att en handlare på kortare avstånd redan har sålt till den tilltänkta kunden och då står den första handlaren där med en post aktier som inte kan realiseras. 13 millisekunder är ungefär till Köpenhamn, och aktiepriserna kan falla avsevärt på den tidsrymden. Att inte kunna sälja kvickt i det läget är ett handikapp på marknaden. Därför finns Köpenhamnsbörsen numera fysiskt i Stockholm, medan Oslobörsen har flyttat sin börsmotor till London.

Kan man hålla sig inom en 5 kilometers radie från börsmotorn har man oändligt mycket större chans att avsluta ett köp innan någon annan hunnit före. Millisekundhandel mot Sverige från exempelvis USA är i stort sett meningslös. USA och Europa skulle kunna betraktas som två helt skilda marknader om det inte vore för företag som Interxion där man kan ställa en mäklarserver nära en börsmotor och bedriva handel på nära håll, trots att mäklarkontoret finns i New York eller Tokyo. De stora amerikanska aktörerna är på väg att flytta till Europa, kanske till Stockholm, och det är där Interxion ser stora framtida inkomstmöjligheter.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning