interxion systemskiss


Affärsidén är att erbjuda så låg latenstid som möjligt till närmaste börsmotor, alltså den dator som kopplar samma köpare och säljare. Kortast väg till motorn betyder flest affärer. De blå servrarna är mäklarmaskiner som handlar automatiskt, utefter förutbestämda regler.Hos Interxion ryms 32 nätverksoperatörer som konkurrerar om vem som kan knipa flest kunder med de snabbaste förbindelserna.

Mäkla nära motorn
Det finns två begrepp i den här branschen som är viktiga att förstå och hålla isär: proximity hosting och co-location.

Proximity hosting är när man placerar sin mäklarmaskin inom samma geografiska område som börsmotorn och skaffar sig en mycket snabb ledning till den. En av börsmotorerna i Stockholm heter Nasdaq OMX och står i Lunda industriområde. Europeiska aktörer som ägnar sig åt algoritmhandel, till exempel Commerzbank, ABN Amro, Nomura och Barclay’s Capital, använder sig av proximity hosting här redan i dag.

Förr eller senare kommer amerikanska Nasdaq att uppgradera börsmotorn, förbättra programvaran och skaffa bättre maskinvara och då blir latenstiderna ännu viktigare och behovet av att i princip befinna sig i rackskåpet intill blir ännu mera trängande. Det är vad man kallar co-location. Just Nasdaq OMX står på 48 mikrosekunders avstånd från Interxions hall i Akalla och det är för närvarande ganska lite i sammanhanget, men för den med mycket stora tidskrav finns börsmotorerna NGM (Nordic Growth Market) och Burgundy i huset. Det utnyttjas främst av svenska börsmäklare, med sina kontor runt Stureplan.

mantrap

Det krävs sammanlagt 13 identifikationssteg för att Jens Lidman ska komma fram till en kunddator. Ett av dem är personslussen, en så kallad man trap.

Mäter varje meter fiber
Det duger inte att bara ställa servrarna var som helst i datorhallen, utan många av kunderna vill veta exakt hur många meter fiber det finns mellan dem och börsmotorn. Det har resulterat i att Interxion tvingats till väldigt noggrann dokumentering av sin installation.

Man skulle kunna tro att det vore ännu bättre att stå i samma hall som till exempel Nasdaq OMX, men det beror i hög grad på vilka krav man har och vilken typ av handel som är mest kritisk. Med Interxion på bara 48 mikrosekunders avstånd, finns ett intressant alternativ för flera kunder.

Interxion, som faktiskt uttalas ”interaction”, gör skäl för epitetet operatörsneutral.

– Operatörsrummet i Akalla hyser utrustning från hela 32 olika operatörer. Alla träffas på samma spelplan och konkurrerar på samma villkor om det enda kunderna som bryr sig om, snabba linor till marknadsplatserna i Frankfurt, London, Zürich eller Madrid, säger Jens Lidman.

Vi ska på en gång betona att det inte rör sig om kommunikation via internet, eftersom det är både långsamt och stokastiskt (slumpmässig). De tider vi visar i den här artikeln är inte stokastiska utan garanterade, eftersom förbindelserna är dedikerade punkt-till-punkt-ledningar (eller våglängder).