"För att upptiden ska kunna hållas vid 99,999 procent måste kunderna sköta sig"

Strikt miljöpolicy
För att upptiden ska kunna hållas vid 99,999 procent måste kunderna sköta sig och inte stressa kylsystemet i onödan.

– Vi kräver ett ”grönt” förhållningssätt i installationen. Alla täckplåtar måste vara påskruvade och inga hål får lämnas öppna i rackskåpen där kylluften kan smita igenom. Rackskåpens dörrar måste vara tillräckligt genomsläppliga, så att inte extra fläkteffekt förbrukas på att övervinna luftmotståndet i en dörr med för små lufthål. Brukaravtalet lägger väldigt stor vikt på att spara energi och utnyttja kylresurserna så effektivt som möjligt, berättar Jens Lidman.

Plastpåsar och kartong får över huvud taget inte förekomma i kundernas egna rum, både av brand- och miljöskäl. All utrustning ska dessutom packas upp utanför hallen och förpackningsmaterialet ska slängas på anvisade sorteringsplatser. Dessutom får inte kunderna lämna någonting på hallgolvet som kan hindra luftströmmarna och skapa varma områden. Det är inte heller tillåtet att installera lådor med fläktar i apparatur monterad i kalla korridorer eftersom det kan störa luftflödet och minska verkningsgraden för alla andra i korridoren.

Alla dörrar ska hållas stängda för att bevara övertrycket. Kontraktet stipulerar till och med att allt kablage under golvet ska buntas, eftersom det annars kan resultera i ”ridåer” av kabel som kan hindra luftflödet.

reservgenerator

Upptiden betyder lika mycket som låg latenstid. Här ser vi två av de 1,2 megavoltampere starka dieslarna. Det finns diesel för 36 timmars drift.

Låsta vid naturlagar
Så länge vi inte kan eliminera ljushastigheten tvingas vi till motåtgärder av den typ som skildras i denna artikel. Handelsmässigt existerar inte New York-börsen för oss i Sverige, och tvärtom, om vi inte haft möjlighet att ställa mäklarmaskiner lokalt. Vad hinner du göra på 68 mikrosekunder? Hjärnan hinner skjuta av ett par neuroner och du har hunnit röra fingret en hundradels millimeter. En börsmotor har genomfört tusen transaktioner på samma tid.

Fem fördelar med co-location

  • Du når börsmotorn på några tiotal mikrosekunder. Tio millisekunder kan vara för sent.
  • Snabba linor till Europas övriga börser.
  • Fritt val bland 32 operatörer. Konkurrens betyder fördelaktigt pris.
  • Akalla ligger bara 48 mikrosekunder från Nasdaq OMX – ett drömläge.
  • Alla kunder i hallen kan dra nytta av varandras läge och utbyta data. Snabbt.

Läs mer på nätet