Forskare på konferensen Black Hat menar att de operativsystem som används i Apples produkter har blivit allt säkrare under de senaste åren, men att det fortfarande finns mycket att förbättra.

Alex Stamos som leder en grupp forskare från Isec Partners som har jämfört säkerheten hos Mac OS X och Windows 7, rekommenderar inte att man använder OS X i en företagsmiljö såvida det inte det utnyttjas inom isolerade öar i större nätverk.

Forskargruppens slutsats är att Apple gör ett gott jobb på säkerhetssidan, men att Microsoft är strået vassare. Tidigare versioner av Apples mjukvara var riktigt sårbara, men den senaste versionen av Mac OS X (känd som Lion) är betydligt bättre än sina föregångare.

Alex Stamos menar att eskalerande privilegier fortfarande är ett problem på de båda operativsystemen, och Mac OS X har fler svaga punkter än Windows 7.
– OS X-nätverk är betydligt mer sårbara för attacker där man eskalerar privilegierna. Nästan alla OS X-servertjänster har en eller flera svaga autentiseringsmekanismer.

Den allmänna uppfattningen är att Apples produkter är mindre intressanta för hackare, men Alex Stamos säger sig ha statistik som visar att skillnaden jämfört med Windows inte är särskilt stor. Under de senaste tre åren har man hittat 1 151 sårbarheter och allvarliga buggar i Apples produkter, medan motsvarande siffra för Windows är 1 325.

På den mobila sidan hävdar den oberoende forskaren Dino Dai Zovi att Ios gör ett hyfsat jobb när det gäller att köra applikationer i en sandlåda. Operativsystemet har en dynamisk signaturfunktion för applikationer där själva enheten i sig måste godkänna program innan de körs. Det räcker alltså inte med att bara kontrollera Apples certifikat.

Dino Dai Zovi säger också att Blackberry-enheter har ett bättre dataskydd än Ios, men att de saknar en sandlåda. Dessutom hävdar han att Android är mer sårbart än Ios.
– Android är ungefär lika säkert som en Iphone som har låsts upp med tredjepartsprogram (jailbreakats) och som då har tappat många av sina säkerhetsfunktioner, säger Dino.

IDG News

Mac eller PC på jobbet?
Just nu
50% 50%