lhc
Via LHC@home 2.0-plattformen kan du låta din dator simulera partikelkollisioner som därefter jämförs med de verkliga experimenten vid Cern.

Som bekant arbetar fysikerna vid Cern för fullt med att försöka lösa några av fysikens gåtor med hjälp av partikelacceleratorn LHC. De enorma datamängderna som genereras av kolliderande partiklar i acceleratorn beräknas sedan av superdatorer runtom i världen.

Den nylanserade plattformen LHC@home 2.0 låter allmänheten köra simuleringar av sådana partikelkollisioner på sina lokala system genom projetet test4theory. Forskarna kan därefter jämföra resultaten med de faktiska experimenten som utförs vid Cern.

Simuleringarna körs inuti en virtuell maskin kallad Cernvm, så den som vill delta ombes först ladda hem Virtualbox och därefter installera en Boinc-klient, för att till sist länka samman datorn med projektsidan. För att motsvara samma prestanda som i den fysiska acceleratorn sägs det krävas cirka 40 000 datorer, men hur många som anslutit sig till projektet är i dag oklart.

Andra kända @home-projekt är bland annat seti@home för att hitta intelligent liv i rymden samt folding@home som fokuserar på medicinska problem.