Problem som kan uppstå med Advanced Format
Även om det inte enbart är ett 3-terabytesproblem, så använder alla 3-terabytesdiskar Advanced Format, en lagringsstandard som utnyttjas i många nya diskar. Advanced Format använder stora datasektorer på 4 kilobyte vilket förbättrar prestandan och minskar antalet adresser som behövs för en viss mängd data. Om du använder image-filer för att föra över äldre partitioner till en Advanced Format-disk eller om du formaterar en sådan disk och lägger in XP, så kan det hända att de äldre 512-bytessektorerna inte stämmer överens med den nyare standarden.

Detta kan få allvarliga konsekvenser för prestandan. När amerikanska PC World korrigerade en felaktig partition på en av de 3-terabytesdiskar som de testade, så förbättrades prestandan med näst intill 30 procent vid skrivning av mindre filer och mappar.

Verktyg från hårddisktillverkare och tredjepart så som Paragon Software kan fixa existerande felaktiga partitioner, men processen kan ta en hel del tid. En justering av en hårddisk på 1 terabyte kan ta upp emot tio timmar.

Test av tre stora diskar

PC World har också gett sig på att testa tre stycken 3-terabytesdiskar från Hitachi, Seagate och Western Digital. Hitachi Deskstar 7K3000 uppvisade de allra bästa prestandaresultaten men skillnaden jämfört med Seagate Barracuda XT är inte allt för stor. Western Digital Caviar Green är däremot märkbart långsammare än de övriga två, men då ska man komma ihåg att det är en särskilt strömsnål modell. Alla testresultat hittar du i tabellen nedan.

Jon L. Jacobi, PC World

Har din dator fullt stöd för 3-terabytesdiskar?
Det är inte längre tillåtet att rösta.