Techworld har tidigare skrivit en del om hur man kan sänka strömförbrukningen för it-utrustning, och i en artikel som publicerades på webben i början av augusti tog vi bland annat upp ett byte till tunna klienter som ett exempel. Detta är något som Thomas Cuénant på Devoteam har reagerat mot.

Thomas Cuénant
Thomas Cuénant

Han menar att tunna klienter sällan är ett alternativ eftersom det krävs en stor investering för att realisera en potentiell besparing som i regel är svår att mäta, och Thomas nämner även att miljötänket hos 99,99 procent av alla företag handlar om hur man gör it grönare och inte om hur använder it för att göra företaget grönare. Annat som talar emot tunna klienter är att de ökar belastningen på servrarna vilket man även måste räkna med i sammanhanget.

Istället framhäver Thomas Cuénant mjukvaran Intellipower som marknadsförs av just Devoteam. Den begränsar elförbrukningen hos existerande maskiner genom att se till att de följer angivna strömsparscheman, vilket innebär att företaget inte behöver göra några större nyinvesteringar.

Lösningen består av en fristående server som ger instruktioner till agenter på klientdatorerna. Servern kan antingen stå hos kunden eller så kan man använda Devoteams befintliga molntjänst.
– Genom att skapa olika profiler styr man förbrukningen av el på samtliga klienter på företaget, och i och med att de olika maskinerna klassificeras efter en specifik profil nyttomaximerar vi förbrukningen och eliminerar upp till 95 procent av den slösade elen, berättar Thomas.

Innan Intellipower implementeras görs en snabb med grundlig förstudie där man går igenom maskinparken.
– Tack vare denna kan vi bygga vi ett businesscase för eller emot en vidare implementation av hela lösningen. Något som är viktigt att påpeka är att vi kan mäta med i det närmaste hundraprocentig exakthet hur mycket som slösas och sparas, och vi kan på så sätt identifiera den faktiska besparingen, fortsätter Thomas.

Agenterna kan paketeras på lite olika sätt, som till exempel i .msi-paket, och rullas därefter ut i organisationen. Efter den faktiska installationen kvarstår bara att ställa in de olika profilerna och att underhålla produkten. Devoteam brukar beräkna arbetsinsatsen avseende underhåll till ungefär två timmar per månad för ett företag med 10 000 klienter. Själva installationen och utrullningen kan ta lite olika tid beroende på kundens önskemål och miljö, men kundens arbetsinsats brukar beräknas till cirka 40 timmar totalt.

Intellipower
Med Intellipower kan du från centralt håll skapa olika energisparscheman.

Hur mycket ström företaget kan spara på att använda Intellipower varierar givetvis från fall till fall, men besparingarna går i alla fall att mäta exakt efter installation. Thomas nämner också att företag i snitt lämnar minst 36 procent av sina klienter igång dygnet runt och att de flesta företag därmed åtminstone har någonting att hämta med lösningen.

På frågan om vad som skiljer Intellipower från de konkurrenter som finns på marknaden svarar Thomas:
– Intellipower är utvecklad tillsammans med Computer Associates och den agent vi använder oss av är redan i bruk på över fem miljoner klienter över hela världen. Det är således en produkt som riktar sig från start till slut mot företagskunder och som är anpassad för komplexa nätverk med all de utmaningar som medföljer.

– Vidare är lösningen anpassad för att kunna verka i en miljö som uppdateras regelbundet och som har extremt höga säkerhetskrav. Slutligen är detta den enda produkt som vi känner till där man kan mäta den faktiska och inte den uppskattade besparingen i kronor och ören, kilowattimmar eller koldioxid säger Thomas.

TechWorld testade nyligen fem liknande system för att övervakar, analyserar och centralstyr din energipolicy i ett jämförande test. Läs testet här: 5 system som hjälper dig spara på strömmen