Julian Assange, grundare av Wikileaks, har alltid fått försvara sajtens publicering av hemlighetsstämplade dokument. Svaret till kritiker om att känslig information sprids utan kontroll har gått ut på att publicerade dokument först redigerats för att skydda källorna. Detta försvar är nu ifrågasatt på grund av en stor läcka, uppger Der Spiegel.

Läckan sägs ha inträffat en tid efter att Assange delat med sig av lösenordet till en krypterad ”försäkringsfil”, som han lagrat online för publicering ifall något skulle hända honom.

Lösenordet delgavs en kontakt som bedömdes vara tillförlitlig, men som ska ha använt informationen till att dekryptera 250 000 amerikanska originalkommunikationer. Däribland information som kan identifiera källor inom USA:s utrikesdepartment, rapporterar den tyska tidningen.

Vem som står bakom läckan är inte klart, men det stora problemet består i att de oredigerade kommunikationerna lagrats online, vilket förenklat en snabb spridning enligt experter.

Wikileaks skyndar sig nu ut med redigerade och källcensurerade versioner av informationen för att motverka att originalen inte hamnar i alltför många händer. I praktiken är det dock inget sajtens ansvariga kan göra för att stoppa det informationsflöde som redan påbörjats.

Hur stor skadan på Wikileaks rykte blir återstår att se. Kritiker kan alltid poängtera att den amerikanska regeringen varit korrekt i sin bedömning att sajtens verksamhet är farlig för informatörer.