mimo
Vanlig Mimo-teknik med minst två antenner räcker för att uppnå full duplex i mobilnätet, visar forskare.

Redan 2010 hävdade ett forskarlag vid Rice University med professor Ahutosh Sabharwal i spetsen att det gick att uppnå full duplex i mobilnäten. Forskarna har nu demonstrerat att tekniken fungerar och har med helt vanlig mimo-antennteknik nått tio gånger bättre signal än någon annan tidigare lyckats med.

Full duplex innebär att sändande och mottagande signal kan samsas om en frekvens i stället för att använda var sin. I praktiken fördubblar forskarna kapaciteten i mobilnäten utan att någon ny hårdvara behövs.

Trådlösa företag världen över sägs ha visat stort intresse för lösningen, vilket inte är särskilt oväntat med tanke på hur fullt det börjar bli i etern.

Tekniken kan dock inte börja användas förrän nya standarder utarbetats, något som väntas vara klart först i och med nästa lte-standard, lte advanced.