VDITrend

Vi får en bra överblick där vi ser klienter som passar för ett vdi-införande. Statistiken är relevant och det finns många vyer att välja på.
”Produkten installeras på någon minut i vår Vspheremiljö”

Innan du börjar föra in en ny vdi-lösning är det klokt att du mäter hur belastningen ser ut på dina fysiska klienter. Det kan också finnas andra tillfällen när man vill göra samma mätning, till exempel inför en övergång till terminalserverbaserade lösningar. Quest har nyligen släppt en produkt som heter VDI Assessment som gör sådana mätningar, och det fantastiska är att den är helt gratis.

Lätt skeptiska mot en gratisprodukt sätter vi upp en testmiljö och får snart äta upp vår skepsis. Produkten installeras på någon minut i vår Vspheremiljö eftersom den kommer som en färdig virtuell server i ova-format.

Den funkar tyvärr inte att använda i Workstation, Player eller på Hyper-V direkt, men vi hittar snart artiklar som säger hur man kan genomföra konverteringar om man vill.

InventApps

Förutom prestandastatistik inventeras också vilka produkter som är installerade på varje klient.

Koppla till webbläsaren
När produkten är på plats ansluter vi till den med en webbläsare. Efter grundkonfigurationen kan vi ladda ner ett msi-paket som vi installerar på klienterna med gpo, startar om våra klienter och cirka tre minuter efter att vi påbörjade installationen får vi in vår första statistik från klienterna.

Statistiken kan presenteras med många olika vyer, och rapporter kan skapas baserat på många olika kriterier och i olika format, till exempel pdf eller färdiga Powerpointpresentationer.

Du väljer acceptabla värden
Värdena påverkas av vilka servrar och vilken lagringslösning vi väljer till just vår vdi-lösning, och därför är det väldigt bra att vi kan ange vilka värden som ska anses vara acceptabla.

En funktion vi saknar är just att kunna specificera prestanda på den hårdvara vi tänkt köpa och simulera hur vår lösning skulle belastas om vi lägger till och tar bort servrar och olika lagringslösningar. Det hade gjort produkten mer komplett.

GPODeploy

Statistiken samlas in av en agent som installeras på varje klient. Med gpo är det gjort på några sekunder.


PPTRapport

Vi får enkelt fram en presentation som vi kan använda vid avrapportering till vår kund. Rapporter kan genereras i olika format, till exempel pdf eller ppt.

TechWorlds slutsats
Med tanke på att produkten är gratis kan vi inte säga annat än att vi får väldigt mycket utan kostnad. Ska du införa en vdi-lösning är det närmast ett krav att du använder den här produkten, eller en likvärdig.

Den gör också ett mycket bra jobb som inventeringslösning inför andra typer av projekt där du av någon anledning behöver veta mer detaljer om din klientpark.

Fakta

TechWorld rekommenderarProdukt: VDI Assessment 1.0.1
Tillverkare: Quest
Pris:
Gratis
Produkttyp: Inventering av klienter inför vdi-införande 
Administration:
Webbgränssnitt
Format: Färdig virtuell instans (ova)
Plattform:
ESX (eller Hyper-V eller VMWare Workstation efter konvertering)
Kontakt:
www.quest.com

+ Mycket enkelt och snabbt att installera. Ger mycket detaljerade rapporter på olika områden. Skapar färdiga presentationer. Gratis.
-Kan inte föreslå lämplig hårdvarukonfiguration. Ova-paketet kan inte installeras i VMware Player eller Workstation utan konvertering.

BETYG
Installation: 15 av 15
Administration: 15 av 20
Rapportering: 30 av 40
Funktioner och finesser: 15 av 25

TOTALT: 75 av 100