google datacenter
Genom gröna avtal ser Google till att deras datacenter i allt större utsträckning drar nytta av förnybara energikällor.

I takt med att Googles molntjänster växer gör deras datacenter likaså, vilket i sin tur ökar företagets energibehov.

För att inte påverka miljön negativt har Google på senare tid investerat stort i bland annat vindkraft och solenergiparker. De två källorna ska tillsammans stå för cirka 15 procent av företagets energibehov vid utgången av 2012. Det innebär att sammanlagt 35 procent av Googles totala energibehov kommer från förnybara energikällor.

Google ser till att köpa miljövänlig och förnybar energi genom långsiktiga energiavtal kallade ppa (power purchase agreement). På så sätt kan datacentret byggas på en optimal plats samtidigt som det kan förses med energi från bland annat vind- vatten- eller solenergi.

Under förra veckan avslöjade Google dessutom hur mycket energi deras datacenter förbrukar - information som tidigare varit okänd. Bland annat får vi nu veta att Google under 2010 behövde cirka 2,26 miljoner megawattimmar för att driva företagets samtliga datacenter, något som genererade 1,46 miljoner ton koldioxid.

Google påpekar samtidigt att deras energieffektiva lösningar kan översättas i riktigt låga utsläpp per användare. En genomsnittssökning på Google förbrukar cirka 0,0003 kilowattimmar, medan en minuts tittande på Youtube kräver 0,0002 kilowattimmar, hävdar Google.

En månads användning av Googles samtliga tjänster ska per person kräva lika mycket energi som att driva en 60-wattslampa i tre timmar.